• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

מרכז גולדה קושיצקי


מרכז גולדה קושיצקי הוקם בנשמת (ע”ר) בשנת תשס”ג ע”י נכדיה של הגב’ גולדה קושיצקי ז”ל לכבוד סבתם (שנפטרה בשנת תש”ע)

גולדה קושיצקי ובעלה ישראל היו מעמודי התווך של התמיכה הקהילתית היהודית. מורשת ערכי הצדקה, החסד והמחוייבות לקהילה שהורישו לצאצאיהם ממשיכה בפעילותם של שבעת נכדיהם וניניהם הרבים המתגוררים היום בישראל ארה”ב וקנדה.

בנוסף לפעילות הקו הפתוח ע”ש גולדה קושיצקי, שבו עונות יועצות ההלכה לעשרות פניות מדי ערב במקצועיות וברגישות, מציע המרכז לצבור פעילות מגוונת של יועצות הלכה בקהילה.

דרך המרכז פועלות יועצות ההלכה לחיזוק שמירת טהרת המשפחה, להרחיב את הכירותן של נשים עם גופן ובריאותן, ולפתור בעיות ומצוקות באמצעות הדרכה נכונה ולימוד מחודש של ההלכות.


המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.