התמודדות הלכתית עם נגיף הקורונה

ההתפשטות הבינלאומית של נגיף הקורונה (COVID-19) והמאבק בהתפשטותו, מעלים מגוון שאלות הלכתיות, חלקן נוגעות לטהרת המשפחה ולטבילה. דף הנחיות זה נוסח תוך התייעצות עם משרד הבריאות.

כיוון שמדובר בנגיף חדש, ובתהליך מתגלגל, ההנחיות משתנות ומתפתחות כל העת.

דף הנחיות זה הוכן על ידי יועצות ההלכה במדרשת נשמת, תוך התייעצות עם משרד הבריאות. במקרה שישתנו ההנחיות או יתווספו הנחיות נוספות נקפיד לעדכן את המידע. אנא ודאו שהמידע שאתם פועלים לפיו מעודכן.

השמירה על בריאותו של האדם עצמו ועל בריאותם של אחרים נלמדת מן התורה, מהפסוק ונשמרתם מאד לנפשותיכם. האיסור לסכן אחרים הוא איסור תורה חמור, והוא מפורש בתורה: לא תעמוד על דם רעך, ולא תשים דמים בביתך. 
לכן כל ההנחיות הרפואיות של הרשויות המוסמכות מחייבות הלכתית. חשוב להקפיד עליהם.
בארץ משרד הבריאות הוא האחראי על פרסום ההנחיות המחייבות. אם את במקום אחר בעולם חשוב שתפעלי בהתאם לנהלים המחייבים במקום הימצאך.

מקוואות מפוקחים הפועלים על פי הנחיות משרד הדתות ומשרד הבריאות בטוחים לשימוש בהתאם ‏להנחיות.‏

ההנחיות בדף זה מעודכנות ליום כ”ז אדר תש”ף 22/3/2020.

הקו הפתוח

הקו הפתוח ע"ש גולדה קושיצקי ישראל: 02-640-4343

בלניות

בטיחות הטובלות ובטיחותכן מבוססת על ציות להנחיות משרד הדתות ומשרד הבריאות

 התנהלות הבלנית והמקווה

1.     על נשים בבידוד נאסר להגיע למקוואות, וחשוב להבהיר במקווה שאסור לאישה מבודדת לטבול. האיסור חל על נשים שהגיעו מחו”ל, על מבודדות בגלל חולה מאומת, ועל כל מי שיש לה מחלת חום עם תסמיני נשימה.  

2.   יש להקפיד על ההנחיות לחיטוי מי המקווה, ולהקפיד על הכנסת חומרי חיטוי בכמות הנחוצה. עם זאת, אין להוסיף יותר חומר חיטוי מהכמות הנדרשת.

3.   יש להקפיד על חיטוי כל המשטחים בין טובלת לטובלת.

4.     חשוב להקפיד למנוע התקהלות במקווה. במידת האפשר, מומלץ לנהל הרשמה לטבילה בשעה מסויימת לכל טובלת, על מנת לצמצם את האפשרות למפגש בין נשים.
החיוב לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם תקף גם במקווה.‏ 

5.    יש להדריך את הנשים לבצע את כל ההכנות בבית, ולהגיע למקווה לטבילה בלבד. עליהן להגיע עם כפכפים ומגבות משלהן, ולהימנע משימוש בחדרי ההכנה.

6.    על פי ההנחיות החדשות עלייך לעטות כפפות חד פעמיות. בנוסף, ולהקפיד שלא לגעת בטובלות כלל.‏

7.    במקרה של אישה שיש לה מחלת רקע, או שמערכת החיסון שלה מדוכאת, עליה להתכונן לטבילה בבית, ‏לא תתעכב בחדרי ההכנה, וכדאי שתטבול ראשונה לאחר החלפת המים. ‏מומלץ להפנות אותה לברר עם הרופאים שלה שיש בכך הגנה מספקת למצבה

8.    ההנחיות האוסרות על קיום טיפולים קוסמטיים מעלות שאלות הנוגעות לחציצות. ניתן לקרוא על הנושא בהרחבה בדף המידע חציצות קוסמטיות בצל הנחיות משרד הבריאות.

9.    בכל מקרה העולה מן השטח שאישה שנדרשת לשהות בבידוד טבלה באחד מהמקוואות, יש לסגור ‏את המקווה באופן מידי וליצור קשר עם אגף מבני דת במשרד לשירותי דת לצורך עדכון ולקבלת הנחיות להמשך טיפול. פתיחת המקווה תהיה בתיאום עם משרד הבריאות.

10. במקרה של חולת קורונה מאומתת שטבלה במקווה בשבועות האחרונים, יתקבלו הוראות ממשרד הבריאות.

       

 

הנחיות והדרכות לנשים הטובלות במצבים שונים ניתן לראות כאן 

הנחיות והדרכות לנשים במקרי בידוד ניתן לראות כאן 

 

שו"ת

חשוב והכרחי להקפיד על הוראות משרד הבריאות.

לא רק שמבחינה הלכתית את מחוייבת לפעול לפי הוראות רשויות המדינה, אלא שיש חובה הלכתית לציית להוראות משרד הבריאות בכדי לשמור על בריאות הציבור.

על מי שחלה חובת בידוד יש איסור חד משמעי לצאת מהבית, למעט מקרים שהדבר נדרש רפואית וגם אז נעשה תוך עידכון רשויות הבריאות. בנוסף, אסור אפילו לבני המשפחה להתקרב אליה, וודאי שאסורה קירבה פיזית-אינטימית, גם כשבני זוג מותרים הלכתית.

חשוב להבין שטבילה של מישהי שעשויה להיות נשאית של וירוס הקורונה מסכנת את בריאותן של הטובלות האחרות במקווה, במיוחד טובלות שהן בסיכון רפואי מוגבר.

בגלל כל הסיבות הללו יחד חשוב מאד להקפיד על הוראות משרד הבריאות, ולא להתיר טבילה של אף אישה שחלה עליה חובת בידוד.

אם מישהי מתייעצת איתך, תוכלי להסביר לה את חשיבות ההקפדה על ההוראות. תוכלי להסביר לה שעליה להשלים את ספירת שבעת הנקיים כמתוכנן, ואחר כך להמתין עד שתסתיים תקופת הבידוד והיא תוכל לטבול.  תוכלי להפנות אותה למידע באתר שלנו על מצב של דחיית טבילה.

ההנחיה להימנע מטבילה בזמן בידוד חשובה, ולכן פרסמנו אותה.

מבחינה הלכתית חשוב והכרחי להקפיד על הוראות משרד הבריאות בכדי לשמור על בריאות הציבור.

על מי שחלה חובת בידוד יש איסור חד משמעי לצאת מהבית, למעט מקרים שהדבר נדרש רפואית וגם אז נעשה תוך עידכון רשויות הבריאות. בנוסף, אסור אפילו לבני המשפחה להתקרב אליה, וודאי שאסורה קירבה פיזית-אינטימית, גם כשבני זוג מותרים הלכתית.

חשוב להבין שטבילה של מישהי שעשויה להיות נשאית של וירוס הקורונה מסכנת את בריאותן של הטובלות האחרות במקווה, במיוחד טובלות שהן בסיכון רפואי מוגבר.

בגלל כל הסיבות הללו יחד חשוב מאד להקפיד על הוראות משרד הבריאות, ולא להתיר טבילה של אף אישה שחלה עליה חובת בידוד.

הציבור הרחב

טבילה במקווה טהרה לנשים שלא חלות עליהן הנחיות מיוחדות

1.      במקוואות המפוקחים מי המקווה מנוטרים ובטוחים ‏לשימוש. ‏

       על פי ההנחיות החדשות חדרי ההכנה עוברים חיטוי אחרי כל משתמשת.‏

      מומלץ לוודא שהמקווה שאליו את פונה פועל על פי ההנחיות המעודכנות.

2.   על נשים בבידוד נאסר להגיע למקוואות. הדבר נכון לשבות מחו”ל, למי שהיו במגע עם חולה מאומת, ‏ולמי שיש להן מחלת חום עם תסמיני נשימה. 

       בהתאם, לנשים אחרות מותר להשתמש במקווה.

       במקרה של אישה שיש לה מחלת רקע כדאי שתטבול ראשונה לאחר החלפת מים. . אם יש צורך ‏בעזרה שלנו כדי לתאם זאת, נשמח לסייע.‏ יש לברר עם הרופאים המטפלים שזוהי הגנה מספקת.

‏2.‏   יש להתארגן לטבילה בבית, ולהגיע למקווה לטבילה בלבד. ‏
ניתן להסתפק ברחצה קלה במי המקווה עצמם, ולא להתקלח במקווה לפני הטבילה, כפי שעושים בליל שבת.

       כשניתן, מומלץ לתאם את שעת ההגעה למקווה כדי לצמצם אפשרויות למפגש בין נשים ‏שונות. במידה ויש נשים נוספות, הכלל של שמירה על מרחק של שני מטרים תקפה במקווה כמו בכל ‏מקום אחר. ‏

3.   הנחיות האוסרות על קיום טיפולים קוסמטיים מעלות שאלות הנוגעות לחציצות. ניתן לקרוא על הנושא בהרחבה בדף המידע חציצות קוסמטיות בצל הנחיות משרד הבריאות.

4.   במקוואות שבהם יש דרישה לצמצם את מספר הטבילות על מנת לזרז את תחלופת הטובלות, וכל אחת טובלת פעם אחת בלבד, מי שמברכות בדרך כלל במים בין הטבילות, יברכו במים אחרי הטבילה.

‏5.‏  ‏ יש להימנע ממגע בנשים אחרות, לרבות הבלנית. ‏

6.    בכל מקרה של צורך בדחיית הטבילה יש להשלים את ספירת הנקיים כמתוכנן, ולהקפיד שלא לשכוח את בדיקת היום השביעי. הטבילה הדחויה תתקיים גם היא בלילה. עוד מידע יש באתר שלנו בדף המידע העוסק בהתנהלות במקרה של דחיית טבילה.

7.   קירבה פיזית וקיום יחסים עם מי שבבידוד אסורים רפואית ולכן גם הלכתית. אישה שבעלה בבידוד יכולה לטבול במועד או לדחות את הטבילה, בהתאם לבחירתה ולהנחיות בסעיף הקודם.

8.   אישה שחיה בבית שיש בו אדם מבודד, וכללי הבידוד נשמרים, אינה צריכה לדחות טבילה.

 

 

שו"ת

על פי הוראות משרד הבריאות, במקרה של אדם שנמצא בבידוד אסור לקיים יחסים.

מבחינה הלכתית, חשוב להקפיד לשמור על הנחיות שנועדו לוודא שלא תהיה סכנת חיים לאחרים.

בהתאם, ודאי שאינכם חייבים לקיים יחסים, ולמעשה אף אסור לכם לקיים יחסים.

באופן כללי, גם בשיגרה, חשוב לדעת שאם בני הזוג מסכימים שלא לקיים יחסים אין בכך בעיה הלכתית. 

על נשים שנמצאות בבידוד נאסר לטבול. הדברים הבאים נוגעים לנשים בריאות, שאין לגביהן הנחיות מיוחדות:

הנהלים ביחס לשמירת ההגיינה במקוואות ברורים, ובהנחה שאת משתמשת במקווה שפועל על פי ההנחיות, הן אמורות להספיק גם כעת.
לעיתים דווקא במקוואות שטובלות בהן נשים רבות יש נהלים חמורים יותר ביחס לחיטוי והחלפת המים, כיוון שיש קשר בין מספר הטובלות לבין הנהלים החלים על המקווה.

אם את בעלת מנגנון חיסון מדוכא, מחלת רקע או גורם סיכון מיוחד אחר, חשוב שתבררי עם הרופאה המלווה אותך האם יש צורך בהנחיות מיוחדות כעת.

ההנחיה להימנע מטבילה בזמן בידוד חשובה, ולכן פרסמנו אותה.

מבחינה הלכתית חשוב והכרחי להקפיד על הוראות משרד הבריאות בכדי לשמור על בריאות הציבור.

על מי שחלה חובת בידוד יש איסור חד משמעי לצאת מהבית, למעט מקרים שהדבר נדרש רפואית וגם אז נעשה תוך עידכון רשויות הבריאות. בנוסף, אסור אפילו לבני המשפחה להתקרב אליה, וודאי שאסורה קירבה פיזית-אינטימית, גם כשבני זוג מותרים הלכתית.

חשוב להבין שטבילה של מישהי שעשויה להיות נשאית של וירוס הקורונה מסכנת את בריאותן של הטובלות האחרות במקווה, במיוחד טובלות שהן בסיכון רפואי מוגבר.

בגלל כל הסיבות הללו יחד חשוב מאד להקפיד על הוראות משרד הבריאות, ולא להתיר טבילה של אף אישה שחלה עליה חובת בידוד. 

ההמלצה כעת היא לבצע את ההכנות בבית, ותוכלי לעשות זאת גם עם בהיעדר אמבטיה.

באופן כללי מותר לבצע את ההכנות לטבילה עם מקלחת בלבד, אם המקלחת ארוכה ויסודית ומתקיימת בנחת. חשוב שהרחצה תעשה בסבון ומים חמים, ושתשימי לב שהמים מגיעים לכל חלקי הגוף. במקרה של צורך להשרות פצע או עור קשה, ניתן להשתמש בגיגית.

המקוואות בטוחים לשימוש על פי הנהלים. מי שיש עליה חובת בידוד מחשש לקורונה, או שיש לה מחלת חום אינה יכולה לטבול במקווה כלל.  

באופן כללי, כל השנה כולה, יש הנחיות מחמירות של משרד הבריאות לגבי נקיון המים וניטור רמת התברואה. הנחיות אלו מספיקות גם כעת, כך שמי המקווה עצמם אינם מהווים סיכון כשצוות המקווה פועל בהתאם להוראות.

אף שיש הקפדה על נקיון חדרי ההכנה, וההנחיות הנוכחיות מחייבות חיטוי של החדר אחרי כל משתמשת, ההמלצה היא לבצע את כל ההכנות בבית.

אם את מדוכאת חיסון או בקבוצת סיכון אחרת כלשהי, יתכן שיש צורך בהנחיות מיוחדות למקרה שלך. במקרה כזה את מוזמנת ליצור איתנו שוב קשר להמשך בירור הנושא. יתכן למשל שכדאי יהיה שתהיי הראשונה שטובלת במים חדשים לאחר החלפתם.

הטבילה בים מורכבת הלכתית, ויש בה סכנה רבה כשלעצמה.

הטבילה במקווה מוסדר שיש בו הקפדה על נהלי התברואה אינה מסוכנת, ואין צורך להימנע ממנה.

נשים מבודדות אינן יכולות לצאת מהבית ובהתאם אינן יכולות להגיע למקוואות, וגם נאסר עליהן להגיע לים.

מומלץ שלא להגיע למקווה בחודש תשיעי כעת. במצב הנוכחי מומלץ להימנע ככל האפשר מלהגיע למקומות ציבוריים לכל צורך שאינו הכרחי.
אמנם המקוואות בטוחים לשימוש, אולם נדרשים בהם סידורים מיוחדים בכדי לאפשר את טבילת הנשים החייבות בכך, מומלץ מאד שתימנעי מלהעמיס על המקווה ושתמנעי מלחשוף את עצמך אפילו למעט הנשים שהיית פוגשת שם.

יש נשים רבות שנהגו להפריש חלה בחודש תשיעי ולהתפלל על לידה קלה יחד עם ברכת ההפרשה.

יש שנהגו לתת למי שאשתו בחודש תשיעי להתכבד בפתיחת הארון. אולם בתקופה הנוכחית חשוב בראש ובראשונה להקפיד על הנחיות משרד הבריאות לגבי בתי כנסת.

תפילה מעומקא דליבא היא תמיד הדבר הטוב ביותר. “מפתח של חיה” (יולדת) הוא אחד המפתחות שבידי ה’ ולא נמסר לשליח, והקב”ה בכבודו ובעצמו יבוא בעז”ה ללידתך לסייע בהבאת צאצאיך לעולם.

יהי רצון שתזכי ללידה קלה שתסתיים בידיים מלאות ובלב שמח!

על פי ההנחיות הנוכחיות של משרד הבריאות, בכל מקרה של מחלת חום עם תסמינים נשימתיים, עליך להישאר בבידוד ביתי עד יומיים אחרי ירידת החום.

בנוסף, על כל אישה שמרגישה רע נאסר לטבול כעת במקוואות הטהרה.

אין שום אפשרות לטבול באמבטיה, ומי גשמים מפסיקים להיות כשרים לטבילה מרגע שמזיזים אותם.

לכן, יהיה עליך להמתין עד שתחלימי לחלוטין לפני שתוכלי לטבול. על ההתנהלות בינתיים תוכלי לקרוא בדף העוסק בהתנהלות במקרה של דחיית טבילה.

מקרי בידוד

1.      לא רק שהפרת כללי הבידוד היא עבירה פלילית, אלא שקיים חיוב הלכתי לציית להוראות משרד הבריאות ולהקפיד על כללי הבידוד. בכלל זה, האיסור על טבילה במקווה טהרה.

למרות הקושי שמעוררת דחיית הטבילה, החובה למנוע את התפשטות המחלה גוברת.

2.      בכל מקרה של צורך בדחיית הטבילה יש להשלים את ספירת הנקיים כמתוכנן, ולהקפיד שלא לשכוח את בדיקת היום השביעי. הטבילה הדחויה תתקיים גם היא בלילה. עוד מידע יש באתר שלנו בדף המידע העוסק בהתנהלות במקרה של דחיית טבילה.

3.      אישה שטבלה ואחר כך הוכנסה לבידוד (בשל שינוי בהנחיות) אינה צריכה לעדכן את המקווה בשלב זה. כמובן שאישה שהתגלתה כחולה ומעדכנת את הרשויות לגבי כל המקומות שהיתה בהם, צריכה להזכיר את הטבילה.

4.      אישה שסופרת שבעה נקיים במהלך תקופת הבידוד תזרוק את עדי הבדיקה על פי הנחיות משרד הבריאות להשלכת פסולת של מבודדים באופן כללי.
אם היא אינה בטוחה שהמראה מותר, נמליץ שתתקשר לקו הפתוח ע”ש גולדה קושיצקי לשוחח ישירות עם יועצת הלכה ולברר האם ניתן יהיה להכריע שהמראה אינו אוסר. ניתן לשמור את עדי הבדיקה להתייעצות לאחר תום תקופת הבידוד, כאשר תסתיים בע”ה בבריאות איתנה. בינתיים, כדאי יהיה שתבצע בדיקה נוספת, שתהיה הפסק טהרה על תנאי, כלומר בדיקה שתהיה בדיקת שבעה נקיים במקרה שיסתבר שמראה מותר, או בדיקת הפסק טהרה אם יתברר שיש צורך בהפסק טהרה חדש.
אפשרות נוספת היא להשתמש באפליקציה
tahorapp.com
אפליקציה מיוחדת זו מתאימה רק למכשירים ברזולוציה גבוהה מספיק כדי לאפשר העברת שאלות לרבנים באופן מהימן, ולא תמיד תאפשר לך לקבל תשובה ברורה, אך יתכן ותוכל לסייע.

5.      אישה שהיא או בעלה בבידוד ומעוניינת בכך, יכולה להתייעץ עם רופאת הנשים שלה ביחס לאפשרות לשנות את מועד הדימום הוסתי באמצעים הורמונליים.

שו"ת

את ודאי מתמודדת עם אתגרים רבים, ששאלותייך נוגעות רק בקצה הקרחון שלהם. ליבנו איתך, ונשמח לסייע בכל מקרה שבו נוכל להועיל.

הקפדתך לטבול במועד מרשימה, וברור מדברייך שרצית להקפיד עליה גם כעת למרות שיתכן שלא תוכלי להתקרב לבעלך.
אך הפעם ההנחיה ההלכתית היא שעליך לדחות את הטבילה.

הוראות משרד הבריאות חד משמעיות: אסור לך לצאת מהבידוד כלל, וודאי שאסור לצאת למקום כמו המקווה שבו את יכולה חלילה לסכן נשים אחרות אם יסתבר שאת נשאית של הוירוס. להוראות אלו יש גם משמעות הלכתית- החובה שלא לפגוע בבריאותם של אחרים היא בעלת תוקף הלכתי.

טבילה בים מורכבת מבחינה הלכתית, אף שיש מצבים שבהם היא הפתרון ההלכתי הנכון (למשל בארצות שאין בהם מקווה כלל). במקרה הנוכחי, זהו פיתרון שאינו אפשרי לאור העובדה שנאסר עליך לצאת מהבית. לו יצוייר שהיתה דרך שהיית מגיעה לחוף ים מבודד בלי להתקרב לאף אדם, ככל הנראה מדובר היה באיזור שמסוכן להיות בו לבדך, ושמסיבה זו טבילה בו היא בעייתית מצד הלכות טבילה.

ברור לנו שהצורך להמתין ולא לטבול הוא עבורך אתגר נוסף, על גבי אתגרים רבים ושונים שאת מתמודדת איתם כרגע. הקושי ברור לנו, אולם השמירה על בריאות הציבור חשובה כל כך שמסירות הנפש הזו נדרשת.

מדברייך עולה שאף פעם לא התמודדת עם מצב של דחיית טבילה. כיוון שיש הרבה מאד מצבים שבהם דחיה כזו מתרחשת, גם בעיתות שיגרה, יש באתר שלנו הדרכה לגבי האופן שבו יש להתנהל במקרה כזה. תוכלי לקרוא אותה כאן. שימי לב שיש להשלים את שבעת הנקיים כרגיל, ולא לשכוח לבצע בדיקה ביום השביעי לנקיים, למרות שאינך טובלת בסופו.

את צודקת שאין אפשרות להעביר את העד עם המראה לצורך בירור הדין.

צבע חום הוא צבע שגוונים מסויימים שלו אוסרים ואחרים מותרים. תוכלי לקרוא על כך בדף המידע צבעים מותרים ואוסרים, ולצפות בסרטון בנושא כאן. אם לאחר הקריאה והצפיה תהיי בטוחה שהמראה אינו נוטה לאדום כלל, והוא מראה מותר, כדאי יהיה שתמשיכי בספירה כרגיל.

אם לא תהיי בטוחה שהמראה מותר, כדאי שתתקשרי לקו הפתוח ע”ש גולדה קושיצקי לשוחח ישירות עם יועצת הלכה ולברר האם ניתן יהיה להכריע שהמראה אינו אוסר. בינתיים, כדאי יהיה שתבצעי בדיקה נוספת, שתהיה הפסק טהרה על תנאי, כלומר בדיקה שתהיה בדיקת שבעה נקיים במקרה שיסתבר שמראה מותר, או בדיקת הפסק טהרה אם יתברר שיש צורך בהפסק טהרה חדש.

אפשרות נוספת היא להשתמש באפליקציה tahorapp.com
היא מתאימה רק למכשירים ברזולוציה גבוהה מספיק כדי לאפשר העברת שאלות לרבנים באופן מהימן, ולא תמיד תאפשר לך לקבל תשובה ברורה, אך יתכן ותתאים במקרה שאת מתארת.

שימי לב שאם שבעת הנקיים יסתיימו לפני שתחלוף תקופת הבידוד שלך, יהיה עליך להמתין ליציאה מהבידוד לפני שתוכלי לטבול. חשוב שתשלימי כראוי את שבעת הנקיים למרות שלא תוכלי לטבול מיד. עוד על הנושא תוכלי לקרוא בדף העוסק בהתנהלות במקרה של דחיית טבילה.

על פי הוראות משרד הבריאות, במקרה של אדם שנמצא בבידוד אסור לקיים יחסים.

מבחינה הלכתית, חשוב להקפיד לשמור על הנחיות שנועדו לוודא שלא תהיה סכנת חיים לאחרים.

בהתאם, ודאי שאינכם חייבים לקיים יחסים, ולמעשה אף אסור לכם לקיים יחסים.

באופן כללי, גם בשיגרה, חשוב לדעת שאם בני הזוג מסכימים שלא לקיים יחסים אין בכך בעיה הלכתית. 

על נשים שנמצאות בבידוד נאסר לצאת מהבית, ולכן חל על איסור על טבילה במקווה שעשויה לסכן נשים אחרות.

איסור זה גורף, וחל גם במקרה שציינת.

חשוב לזכור שגם מבחינה הלכתית חובה להקפיד על הוראות משרד הבריאות ולמנוע מצב של סכנת חיים עבור אנשים אחרים.

את ודאי מתמודדת עם אתגרים רבים, ששאלותייך נוגעות רק בקצה הקרחון שלהם. ליבנו איתך, ונשמח לסייע בכל מקרה שבו נוכל להועיל.

ספירת הנקיים והטבילה הם מצוות נפרדות. בדרך כלל אין הפסקה ביניהן, אך מבחינה הלכתית הפסקה כזו אפשרית. את אמנם צודקת שאסור לך לטבול לפני תום תקופת הבידוד, אבל חשוב שתמשיכי לספור שבעה נקיים כרגיל, ולא תשכחי לבצע בדיקה ביום השביעי למרות שאינך טובלת באותו לילה.

אחרי שתשלימי את הספירה אמנם לא תוכלי לטבול, אך תוכלי להפסיק את ביצוע הבדיקות ולעבור לבגדים תחתונים צבעוניים. מיד בתום תקופת הבידוד תוכלי לטבול. עוד על הנושא תוכלי לקרוא בדף העוסק בהתנהלות במקרה של דחיית טבילה.

אנחנו בטוחות שאת מתמודדת עם אתגרים רבים בגלל הבידוד, יישר כוח על ההקפדה לציית להוראות שהיא מצילה חיים.

באופן כללי, טבילה מתבצעת רק בלילה, למעט מצבים חריגים מאד.

בהתאם, לבלנית אין היתר לפתוח את המקווה ביום בלי הוראה הלכתית מפורשת מהרב המלווה את עבודתה.

לא פרטת לגבי זמן הטבילה המקורי, והמצב בכללותו, אולם יתכן שאכן מדובר במקרה שדורש הנחיה מיוחדת לאפשר טבילה ביום, אנא כתבי אלינו שוב עם פרטים נוספים או התקשרי לקו הפתוח. נוכל לברר איתך את העניין ולפנות לבלנית במקום מגורייך כדי להסדיר את הנושא מנהלתית והלכתית.

את צודקת שאין אפשרות להעביר עדים  עם מראות מסופקים לצורך בירור הדין בזמן שאת בבידוד.
אם יהיה צורך, תוכלי לשמור עדים מתקופת הבידוד, ואם יתברר שאינך נשאית ניתן יהיה להביא אותם לרב או יועצת הלכה לאחר שתקופת הבידוד תסתיים.
אפשרות נוספת היא להשתמש באפליקציה tahorapp.com
היא מתאימה רק למכשירים ברזולוציה גבוהה מספיק כדי לאפשר העברת שאלות לרבנים באופן מהימן, ולא תמיד תאפשר לך לקבל תשובה ברורה, אך יתכן ותתאים במקרה שאת מתארת.

אם את מרגישה שביצוע כל הבדיקות מלחיץ אותך במיוחד, או שיש סיבה להניח שיגרום לכך שיתעוררו שאלות הלכתיות, מותר לך לצמצם את מספר הבדיקות שתבצעי הפעם.

מבחינה הלכתית יש עדיפות לביצוע בדיקה אחת במספר גדול יותר של ימים, על פני ביצוע שתי בדיקות במספר קטן יותר של ימים. שימי לב שאין אפשרות לטבול בלי שתתבצע לפחות בדיקה אחת ביום הראשון לנקיים, ובדיקה אחת ביום השביעי לנקיים (בנוסף להפסק הטהרה כמובן). מומלץ שלא להסתפק במינימום זה אלא לבצע לפחות מעט יותר בדיקות.

במקרה שתראי צבע שאינך בטוחה מה הדין שלו, תוכלי להיעזר במידע שבדף צבעים מותרים ואוסרים, ובסרטון בנושא כאן. בכל מקרה של התלבטות את מוזמנת להתייעץ איתנו דרך האתר, או בשיחה ישירה עם יועצת הלכה באמצעות הקו הפתוח ע”ש גולדה קושיצקי.

שימי לב שאם שבעת הנקיים יסתיימו לפני שתחלוף תקופת הבידוד שלך, יהיה עליך להמתין ליציאה מהבידוד לפני שתוכלי לטבול. חשוב שתשלימי כראוי את שבעת הנקיים למרות שלא תוכלי לטבול מיד. עוד על הנושא תוכלי לקרוא בדף העוסק בהתנהלות במקרה של דחיית טבילה.

מידע רפואי

הנגיף covid-19 הוא וירוס חדש, והמידע לגביו עדיין חלקי. עם זאת, הנסיון המצטבר במהלך החודשים מאז הופעתו מצטרף למידע שקיים ביחס לנגיפים אחרים שהוא דומה להם, שכבר הובילו בעבר לחשש עולמי (כמו SARS או MERS ). המידע מתעדכן כל העת ורשויות הבריאות פועלות בהתאם.

נראה שהנגיף מתפשט בעיקר בעקבות טיפות ממערכת הנשימה: אם אדם נושם קרוב לפניו של אדם אחר, או מתעטש או משתעל בקרבתו. החשש מהדבקה הוא בכל מקרה של שהות בטווח של 2 מטר או פחות מנשא או חולה, למשך יותר מרבע שעה. הנגיף עובר דרך הפרשות, למשל כאשר אדם שנושא את הנגיף נוגע בחפץ או משטח כלשהו, ואדם אחר נוגע בו אחר כך ואחר כך נוגע באיזור הפה או האף.
על מנת למנוע את התפשטות הנגיף יש להימנע ממצבים אלו. זוהי הסיבה שהנחיות לבידוד מוטלות על כל מי שיש חשש גבוהה שיתכן והפך לנשא. הפרת הוראות הבידוד היא עבירה פלילית. מבחינה הלכתית יש חיוב לציית להוראות הרפואיות ולא לפגוע בבריאות הציבור.

גורמי בריאות הציבור פועלים כל העת לקביעת הוראות מתאימות למצבים השונים. ההוראות משתנות לעיתים קרובות כיוון שגורמי הבריאות מגיבים כל העת למציאות המשתנה. אין צורך להוסיף שכבות הגנה על ההמלצות הקיימות, אוירת פאניקה עשויה לגרום לנזקים רבים ולא מסייעת למניעת מחלות באופן משמעותי. החלטות על כינוסים וטיולים צריכות להתקבל על ידי גורמי בריאות הציבור שיש להם את המידע הנדרש לאזן בין הסיכונים והצרכים הנקודתיים.

מומלץ לכל הציבור להימנע מקירבה פיזית לאנשים אחרים, להימנע מלחיצות ידיים וחיבוקים כברכת שלום.

מומלץ לכל הציבור להקפיד להתעטש ולהשתעל אל תוך ממחטות נייר (טישו), לזרוק אותה לפח האשפה, ואחר כך לשטוף את הידיים עם מים וסבון למשך 20 שניות רצופות.

אם אין ממחטות נייר בהישג יד, מומלץ להתעטש ולהשתעל אל תוך המרפק, כיוון שהסיכוי לגעת בחפצים עם המרפק קטן הרבה יותר מאשר זה שיש למגע בידיים.

 

אם אין גישה למים וסבון, מומלץ להשתמש בג’ל אלכוהול מחטא. אלכוהול ואקונומיקה הורגים את נגיף הקורונה.