• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

התמודדות עם נגיף הקורונה – שאלות ותשובות


יועצות ההלכה של נשמת עוסקות מאז הגעת נגיף הקורונה לארץ, בסוגיות הקשורות להשפעות הקורונה על טהרת המשפחה.

בדף זה מובאות ההנחיות, ההדרכות והשאלות שנשאלנו לאורך התקופה.

דפי המידע וההנחיות המובאים בכפתורים אלו, מתעדכנים כל הזמן בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמשרד לשירותי דת.

בתקופה האחרונה ענינו על שאלות רבות הנוגעות להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. את חלקן פרסמנו באתר. בדף זה מרוכזות הפניות לשאלות שפרסמנו, בחלוקה לנושאים.

לחיצה על כל נושא תפתח את מקבץ השאלות בנושא זה.

שאלות בנושא טבילה במקווה

 

שאלות על חציצות והכנות לטבילה

שאלות על בדיקות ושבעה נקיים

שאלות של בלניות

שאלות על מצבי בידוד

שונות


המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.