• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

התמודדות עם נגיף הקורונה – שאלות ותשובות


יועצות ההלכה של נשמת עוסקות מאז הגעת נגיף הקורונה לארץ, בסוגיות הקשורות להשפעות הקורונה על טהרת המשפחה.

בדף זה מובאות ההנחיות, ההדרכות והשאלות שנשאלנו לאורך התקופה.

דפי המידע וההנחיות המובאים בכפתורים אלו, מתעדכנים כל הזמן בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמשרד לשירותי דת.

בתקופה האחרונה ענינו על שאלות רבות הנוגעות להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. את חלקן פרסמנו באתר. בדף זה מרוכזות הפניות לשאלות שפרסמנו, בחלוקה לנושאים.

לחיצה על כל נושא תפתח את מקבץ השאלות בנושא זה.

שאלות בנושא טבילה במקווה

שאלות על חציצות והכנות לטבילה

שאלות על בדיקות ושבעה נקיים

שאלות של בלניות

שאלות על מצבי בידוד

שונות


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.