• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

לקראת טהרה


אישה שנאסרה ורוצה להיטהר צריכה לעבור תהליך שכולל מספר שלבים (באמצעות הקישוריות ניתן לעבור לדפי מידע מפורטים ביחס לכל שלב ושלב):

עליה לבצע בדיקת הפסק טהרה, ובסמוך לה בדיקת מוך דחוק. ספירת שבעה נקיים תוכל להתחיל החל מיום המחרת. ניתן להתחיל בספירת שבעה נקיים רק לאחר שיחלפו ימי ההמתנה המינימליים בהם היא מחוייבת.

לאחר שהשלימה את ספירת שבעה נקיים כראוי, תסיים האישה את התהליך בטבילה כשרה במקווה טהרה.

בצד שמאל ניתן למצוא פירוט מלא של רשימת דפי המידע בחלק זה, העוסקים בכל חלקי תהליך הטהרה. דרכם אפשר לגשת לשאלות ותשובות שנענו דרך האתר.

 


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.