• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  דם מכה – דימום מפצע


  אשה שיודעת בוודאות שמקורו של הדם שהיא ראתה איננו ברחמה, לא נאסרת אפילו אם ראתה דם בצבע אוסר ובצורה מטמאת על פי דיני כתמים.
  בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם סמכות הלכתית.


  אם ידוע בוודאות שמקורו של הדם שהאישה ראתה איננו ברחמה, היא אינה נאסרת אפילו אם ראתה דם בצבע אוסר ובצורה מטמאת על פי דיני כתמים.

  אין די בכך שהאישה משערת שהדימום נובע ממקור אחר או שחושבת שיש לה פצע. כדי לקבוע שמדובר ב'דם מכה' שאיננו אוסר אנו זקוקים לעדות ברורה על כך שמקור הדם אינו ברחם, ויש מקור אחר לדימום.

  אם לאישה יש יסוד סביר להניח שמדובר ב'דם מכה' היא יכולה לאשר זאת באמצעות בדיקה גינקולוגית. 
  אם בבדיקה גינקולוגית יתברר כי אכן אין הפרשה דמית מהרחם, ויש מקור אחר לדם (שאינו ברחם), תהיה וודאות הלכתית שהמראה שראתה אינו אוסר אותה. 
  בנוסף לרופאי נשים שיכולים לבצע בדיקה גינקולוגית, ישנה אפשרות להיעזר בענין זה בבודקת טהרה.

  לעיתים אין צורך בבדיקה גניקולוגית אם יש די מידע שמאשש את ההנחה שמדובר בפצע. במקרה של כאב וכד' יש לפנות להתייעצות עם רב או יועצת הלכה עם כל פרטי הסיטואציה.

  במקרה שידוע על פצע מדמם בתוך הרחם יש להתייעץ עם סמכות הלכתית.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. שו”ע יו”ד קפ”ג

  2. נידה ס”ו.

  3. נידה ט”ז:

  4. שו”ע יו”ד סי’ קפ”ז סעיף ה

  5. רמ”א ס קפ”ז סע’ ה

  תפריט נגישות