• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

הליכים רפואיים: השלכות הלכתיות


בדיקה גינקולוגית שגרתית אינה אוסרת את האישה אלא אם כן נראה דם היוצא מן הרחם.
הליכים רפואיים מסוימים עשויים לאסור את האישה אף אם לא היה דימום.


בדיקה גינקולוגית שגרתית אינה אוסרת את האישה אלא אם כן נראה דם היוצא מן הרחם. 
במקרה שהרופאה ראתה דם שיוצא מן הרחם האישה אסורה אפילו אם כמות הדם היתה מזערית. עם זאת, האישה אינה צריכה לשאול מיוזמתה את הרופאה האם ראתה דם.

אם ביצוע ההליך הרפואי גרם לדימום בחלקו החיצוני של צואר הרחם או בנרתיק, מוגדר דם זה כ"דם מכה".

הליכים רפואיים הכוללים הכנסת מכשור רפואי אל תוך הרחם, עשויים לאסור את האישה אפילו אם לא תראה דם כלל.

בכל מקרה בו אישה עוברת הליך רפואי שאינו בדיקה גינקולוגית שגרתית עליה לשאול את הרופאה:

1. מהו ההליך שנעשה? 
2. מהו המכשור בו השתמש הרופא בביצוע ההליך?
3. מה קוטרו של המכשיר שפתח את הרחם?

כמו כן תשאל האישה את הרופאה:

4. מהי הסבירות שתדמם כתוצאה מביצוע ההליך הרפואי? 
5. אם ישנה סבירות לדימום, מהו פרק הזמן בו צפוי דימום שכזה?

 

בכדי לברר את מצבה ההלכתי, תפנה האישה לרב או ליועצת הלכה עם המידע המדוייק שקיבלה מהרופאה.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. נידה כ"א .:

2. נידה ס"ו.

3. כריתות י.

4. שו"ע יו"ד סי' קפ"ח סעיף ג

5. רמ"א יו"ד סי' קצ"ד סעיף ב

6. הנודע ביהודה יו"ד סוף סי' קכ

7. פתחי תשובה יו"ד סי' קצ"ד סעיף ד

8. הרב עובדיה יוסף טהרת הבית סי' י"א סעיף ו