• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

מהו ‘כתם’?


מראה שמוגדר הלכתית כ’כתם’ אוסר רק בתנאים מסויימים. אילו מראות מתאימים להגדרה זו?


כתם הוא מראה שאינו דימום בשטף, וגם לא התלוותה אליו הרגשה הלכתית. מראה שמוגדר הלכתית כ'כתם' עשוי לאסור את האישה רק במקרה שהצטרפו יחד מספר תנאים, ודי בחסרונו של אחד מהם על מנת שהאישה תישאר מותרת. פרוט תנאים אלו תוכלי למצוא במאמר העוסק בדיני כתמים.

איזה מראה לא יוכל להחשב לכתם?

 מראה דמי בצבע אוסר שיציאתו היתה מלווה בהרגשה הלכתית, או דימום בשטף (וסת, או בדומה לוסת) אוסרים את האישה תמיד.
ההלכה מתייחסת בחומרה דומה למספר מצבים בהם יש חשש שהיתה לאישה הרגשה גם אם היא עצמה לא יודעת להצביע עליה:

– ראיית דם על עד בדיקה לאחר בדיקה פנימית

– דם שנראה על חפץ שהוכנס אל תוך הנרתיק (אצבע, טמפון, מכשור רפואי, דיאפרגמה וכדו‘)

– ראיית דם בסמוך לקיום יחסים

– ועל פי הפסיקה האשכנזית גם – ראיית דם בקינוח מייד לאחר הטלת שתן

מומלץ לעיין בדפי המידע המפרטים את הדינים של כל אחד ממצבים אלו.
לגבי מקרה שבו יש יסוד סביר להניח שמקור הדם אינו ברחם עייני כאן.

כל מראה דמי שאינו נכנס לאחת ההגדרות הללו מוגדר מבחינה הלכתית כ"כתם", והוא עשוי להיות טהור או טמא בהתאם לנסיבות הופעתו.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.