• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  מהו ‘כתם’?


  מראה שמוגדר הלכתית כ’כתם’ אוסר רק בתנאים מסויימים. אילו מראות מתאימים להגדרה זו?


  כתם הוא מראה שאינו דימום בשטף, וגם לא התלוותה אליו הרגשה הלכתית. מראה שמוגדר הלכתית כ'כתם' עשוי לאסור את האישה רק במקרה שהצטרפו יחד מספר תנאים, ודי בחסרונו של אחד מהם על מנת שהאישה תישאר מותרת. פרוט תנאים אלו תוכלי למצוא במאמר העוסק בדיני כתמים.

  איזה מראה לא יוכל להחשב לכתם?

   מראה דמי בצבע אוסר שיציאתו היתה מלווה בהרגשה הלכתית, או דימום בשטף (וסת, או בדומה לוסת) אוסרים את האישה תמיד.
  ההלכה מתייחסת בחומרה דומה למספר מצבים בהם יש חשש שהיתה לאישה הרגשה גם אם היא עצמה לא יודעת להצביע עליה:

  – ראיית דם על עד בדיקה לאחר בדיקה פנימית

  – דם שנראה על חפץ שהוכנס אל תוך הנרתיק (אצבע, טמפון, מכשור רפואי, דיאפרגמה וכדו‘)

  – ראיית דם בסמוך לקיום יחסים

  – ועל פי הפסיקה האשכנזית גם – ראיית דם בקינוח מייד לאחר הטלת שתן

  מומלץ לעיין בדפי המידע המפרטים את הדינים של כל אחד ממצבים אלו.
  לגבי מקרה שבו יש יסוד סביר להניח שמקור הדם אינו ברחם עייני כאן.

  כל מראה דמי שאינו נכנס לאחת ההגדרות הללו מוגדר מבחינה הלכתית כ"כתם", והוא עשוי להיות טהור או טמא בהתאם לנסיבות הופעתו.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  תפריט נגישות