• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  מראה דמי על נייר טואלט


  מראה דמי על נייר טואלט אוסר במקרים מסויימים בלבד.


  מראה דמי בצבע אוסר המופיע כשהוא מלווה בהרגשה הלכתית, אוסר את בני הזוג ואין חשיבות לגודל המראה או למשטח עליו נראה.

  קיימת בהלכה מחלוקת בנוגע לחשש להרגשה הלכתית בצמוד להטלת שתן: 
  על פי השולחן ערוך והפוסקים הספרדיים בעקבותיו, בהטלת שתן אין חשש להרגשה הלכתית, ולכן מראה דמי על נייר טואלט יידון על פי דיני כתמים. מאחר ונייר אינו מקבל טומאה, האישה לא תיאסר. 
  אישה ספרדיה שראתה מראה דמי בקינוח אינה צריכה לחשוש כלל, והיא מותרת.

  על פי הפסיקה האשכנזית ראיית מראה דמי בצבע אוסר בסמוך להטלת שתן אינה נידונה על פי דיני כתמים, אלא אוסרת תמיד. 
  הרגשת יציאת הדם דומה לתחושה בעת יציאת השתן מגופה ועל כן אנו חוששים שאף אם היתה לאישה הרגשה הלכתית אוסרת בעת הטלת השתן, היא לא תוכל לדעת זאת ולהצביע עליה. 
  חשש זה קיים רק כאשר הקינוח היה סמוך ממש לזמן הטלת השתן. אם מזמן שפסק זרם השתן ועד שהאישה קינחה את עצמה חלפו כבר 15 שניות, יחולו דיני כתמים על מה שתראה, ומאחר והנייר אינו מקבל טומאה היא לא תיאסר.

  ההמלצה לנשים אשכנזיות להתרגל להמתין לפחות 15 שניות לפני הקינוח. במקרה כזה היא לא תיאסר אם תראה כתם על הנייר. במקרה ואישה מבינה שלא המתינה בזמן אמת, מומלץ שלא תביט על הנייר.

  מומלץ שאישה אשכנזיה שחושבת שנאסרה תברר את הנושא עם יועצת הלכה או רב. לעיתים יש נסיבות שבגללן לא תאסר, גם אם נראה לה על פי המידע בדף זה שנאסרה.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. שו"ע יו"ד סי' קפ"ג

  2. שו"ע סי' ק"צ עיף א

  3. נידה נ"ט:

  4. רמב"ם הלכות אסו"ב, פ"ה הי"ז 

  5. שו"ע יו"ד סי' קצ"א סעיף א

  6. רמ"א יו"ד סי' קצ"א סעיף א

  7. שו"ע יו"ד סי' ק"צ סעיף י'

  תפריט נגישות