• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  דינה של תחתונית לבנה


  שאלת מעמדה ההלכתי של תחתונית לבנה היא שאלה חדשה יחסית, ופוסקים שונים מתייחסים לתחתוניות לבנות באופנים הלכתיים שונים. בדף זה מפורטת ההתייחסות לדינה של תחתונית לבנה על פי שיטת הרבנים המלווים את עבודתינו. אם יש לך רב פוסק קבוע כדאי שתבררי איתו את עמדתו בנושא.


  שאלת מעמדה ההלכתי של תחתונית לבנה היא שאלה חדשה יחסית, שכן השימוש בתחתוניות במהלך החודש כולו הפך לנפוץ רק לפי שנים מעטות יחסית. פוסקים שונים מתייחסים לתחתוניות לבנות באופנים הלכתיים שונים.

  פוסקים רבים, וביניהם הרב הנקין והרב ורהפטיג המלווים את עבודת יועצות ההלכה, פוסקים כי תחתוניות דקות אינן מקבלות טומאה, ולכן בזמן שהאישה מותרת כתם שיראה על גבי תחתונית לא יאסור את האישה, בלי קשר לצבעה של התחתונית (כמו כתם שנראה על בגד צבעוני. עוד על דיני כתמים תוכלי לקרוא כאן).

  במהלך ספירת שבעה נקיים פסיקתם של הרב הנקין והרב ורהפטיג היא שהאישה אינה צריכה להימנע מלהשתמש בתחתוניות לבנות. 
  במקרה שבמהלך שבעת הנקיים נראה על התחתונית כתם שקטן מהגודל ההלכתי ‘גריס‘ או שצבעו אינו צבע אוסר על פי ידיעת האישה או לאור שאלת חכם שהפנתה לרב או יועצת הלכה, היא יכולה להמשיך בספירת שבעת הנקיים כרגיל.
  אולם במקרה שיראה על התחתונית כתם גדול מהגודל ההלכתי ‘גריס‘ שצבעו מוגדר צבע אוסר יהיה על האישה לבצע בדיקה פנימית שתוצאותיה יקבעו את מעמדה ההלכתי: אם המראה על עד הבדיקה יהיה מראה שאינו בצבע אוסר ניתן יהיה להמשיך כרגיל בספירת שבעה נקיים. אם המראה על עד הבדיקה יהיה בצבע אוסר הרי שיהיה צורך לבצע שוב הפסק טהרה מחודש, ולהתחיל בספירה חדשה של שבעה נקיים.

  בשל קשת הדעות ביחס לדינה של תחתונית, מומלץ שאישה שיש רב שהיא הולכת אחר פסיקותיו באופן קבוע, תברר את עמדתו ההלכתית בנושא.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  תפריט נגישות