• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

מראה דמי בסמוך לקיום יחסים


בכל מקרה של דימום בסמוך לקיום יחסים חשוב לפנות בהקדם להתייעצות עם רב או יועצת הלכה.


בכל מקרה בו בני זוג רואים מראה דמי שיש חשש שמקורו ברחמה של האישה בסמוך לקיום יחסים, חשוב שיפנו במהירות להתייעצות עם רב או יועצת הלכה.

דימום שמופיע בסמוך ליחסי אישות, לא יידון על פי דיני כתמים כיון שקיים חשש שיציאתו היתה מלווה בהרגשה ההלכתית אף שהאישה אינה יכולה להצביע עליה. במקרה כזה, אם אכן מדובר בצבע אוסר, האישה תיאסר בכל גודל של מראה ועל כל משטח.

חשש זה קיים רק כשראיית הדם סמוכה מאד לקיום היחסים, או כשהדם נראה על איבר המין של האיש. חשוב שבני הזוג יתייעצו עם רב או יועצת הלכה בכדי לדעת אם במקרה שלהם ראיית הדם נחשבת סמוכה עד כדי כך, או שמא במצב זה בכל זאת חלים דיני כתמים.

במקרה של הופעת דם בסמוך לקיום יחסים יש גם חשש הלכתי למצב נדיר המכונה "רואה מחמת תשמיש". בני הזוג יפנו לסמכות הלכתית ויקבלו הדרכה מדוייקת בנוגע לדרך לביטול חשש זה .


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.