• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  גודל “גריס”


  חכמים קבעו שרק כתם הגדול מ‘גריס‘ הוא אוסר, ואילו מה שקטן מגודל גריס, אינו אוסר. “כגריס” הוא כגודלו של עיגול בקוטר 19 מ”מ (מעט גדול יותר ממטבע של שקל).


  כל מראה דמי שמוגדר מבחינה הלכתית כ“כתם”, עשוי להיות טהור או טמא בהתאם לנסיבות הופעתו.

  כתם אוסר את האישה רק בהצטרפות של מספר תנאים, ודי בחסרונו של אחד מהם על מנת שהאישה תישאר מותרת.

  שימי לב: מערכת תנאים אלו רלבנטית רק כאשר מדובר בכתם. כל מקרה שבו האישה חשה הרגשה הלכתית לא יוגדר ככתם, וכך גם מצבים בהם אנו חוששים שהיתה הרגשה כזו (כמו הופעת מראה דמי בבדיקה, ראיית דם בסמוך לקיום יחסים, או בחלק מהמקרים בהם נראה דם בקינוח לאחר הטלת שתן). למקרים אלו יש דין הלכתי חמור יותר, והם לא ייחשבו לכתמים.

  על מכלול התנאים ניתן לקרוא בדף המידע העוסק בדיני כתמים. אחד מתנאים אלו הוא גודל הכתם:

  חכמים קבעו שרק כתם הגדול מ‘גריס‘ יש בו כדי לאסור, ועל כן כל כתם שקטן מגודל זה מותיר את האישה בטהרתה. הגודל המכונה “כגריס” הוא כגודלו של עיגול בקוטר 19 מ”מ (מעט גדול יותר ממטבע של שקל ). מידה זו היא מידת שטח, ועל כן יש לאמוד את שטחו של כתם המופיע בכל צורה שהיא – ביחס למידת שטח זו.

  בכל מקרה שבו ברור לאישה שהכתם קטן משטח זה, היא טהורה ואין צורך לשאול על כך. כאשר לא ברור אם הכתם קטן או גדול מגודל “גריס” מומלץ לשאול רב או יועצת הלכה כיצד יש לנהוג.
  במקרה שנראים כמה כתמים על בגד או כל חפץ אחר כל אחד מהכתמים נמדד בפני עצמו, והאישה תיאסר אך ורק אם אחד מהם גדול מ”כגריס”. אם הכתמים נראים על גופה של האישה, נחשב את השטח הכולל של כל הכתמים. אם השטח שנוצר מצירוף הכתמים הוא “כגריס” או יותר האישה עשויה להיאסר.

  חשוב לזכור כי בכל מקרה של הופעת מראה דמי, ולא רק כאשר מדובר בכתם, יש משמעות מכרעת לצבעו של המראה. בשום מקרה אישה לא תיאסר אם המראה שראתה אינו בצבע אוסר. בכל מקרה של ספק מומלץ לשאול שאלת חכם.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. נידה נ”ח:

  2. שו”ע יו”ד סי’ ק”צ סעיפים ה-ו

  3. רמ”א יו”ד סי’ ק”צ סעיף ה

  4. פתחי תשובה יו”ד סי’ ק”צ ס”ק ט

  5. חתם סופר סי’ ק”נ סעיף קפ”ב

  6. נידה נ”ח.

  7. נידה נ”ט.

  8. שו”ע יו”ד סי’ ק”צ סעיף ח

  9. מעיל צדקה סי’ ס”ב

  תפריט נגישות