• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  המנעות ממגע


  מרגע שבני הזוג נאסרו, נאסר עליהם לקיים מגע פיזי מכל סוג שהוא ביניהם.


  מרגע שבני הזוג נאסרים ועד לסיום תהליך הטהרה בטבילה במקווה, נאסר עליהם מגע פיזי מכל סוג שהוא.

  בנוסף, חל איסור על העברת חפצים מיד ליד, אפילו אם בני הזוג אינם נוגעים זה בזה בתהליך העברת החפץ.
  כהרחבה של איסור זה נאסרה על פי הפסיקה האשכנזית גם זריקת חפצים מאחד לשני.  על פי חלק מהפוסקים, זריקה לא ישירה (כלפי מעלה, הצידה, וכד‘) מותרת גם לאשכנזים.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. שבת יג.:

  2. שו"ע יו"ד סי' קצ"ה סעיפים א-ב

  3. רמ"א יו"ד סי' קצ"ה סעיפים א-ב

  4. פתחי תשובה יו"ד סי' קצ"ה סק"ד

  תפריט נגישות