• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

המנעות ממגע


מרגע שבני הזוג נאסרו, נאסר עליהם לקיים מגע פיזי מכל סוג שהוא ביניהם.


מרגע שבני הזוג נאסרים ועד לסיום תהליך הטהרה בטבילה במקווה, נאסר עליהם מגע פיזי מכל סוג שהוא.

בנוסף, חל איסור על העברת חפצים מיד ליד, אפילו אם בני הזוג אינם נוגעים זה בזה בתהליך העברת החפץ.
כהרחבה של איסור זה נאסרה על פי הפסיקה האשכנזית גם זריקת חפצים מאחד לשני.  על פי חלק מהפוסקים, זריקה לא ישירה (כלפי מעלה, הצידה, וכד‘) מותרת גם לאשכנזים.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. שבת יג.:

2. שו"ע יו"ד סי' קצ"ה סעיפים א-ב

3. רמ"א יו"ד סי' קצ"ה סעיפים א-ב

4. פתחי תשובה יו"ד סי' קצ"ה סק"ד