• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  מיטה משותפת


  בתקופה שבה הם אסורים, המיטות שבהם ישנים בני הזוג צריכות להיות נפרדות לגמרי.


  בתקופה בה בני הזוג אסורים, נאסר עליהם לישון במיטה אחת. איסור זה חל אף אם הם לבושים, משתמשים בשמיכות שונות, ואינם נוגעים זה בזה.

  המיטות בהם ישנים בני הזוג צריכים להיות נפרדות לגמרי, ואסור שיגעו אחת בשניה.

  מסיבה זו מרבית הזוגות משתמשים כל הזמן במיטה העשויה משתי מיטות שניתן לחבר זו לזו בזמנים שהיחסים מותרים ולהפריד בזמנים שחל איסור על קיום יחסים (בחנויות הרהיטים נוהגים לכנות מיטות אלו "מיטה יהודית"). 
  זוג שרוצה בכל זאת לחלוק מיטה זוגית שאינה ניתנת להפרדה יכול להשתמש במיטה נוספת או ספה נפתחת בזמנים בהם נאסר עליהם לישון במיטה אחת.

  על האיש נאסר לשבת או לשכב על מיטת אשתו בזמן שהם אסורים, הן בנוכחותה והן שלא בנוכחותה, אלא אם כן היא שוהה מחוץ לעיר. לאישה מותר לשבת על מיטת האיש בנוכחותו. השכיבה על מיטתו מותרת לה רק שלא בפניו.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. שבת י"ג.:

  2. שו"ע סי' קצ"ה סעיפים ה-ו

  3. רמ" סי' קצ"ה סעיפים ה- ו

   

  תפריט נגישות