• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

מיטה משותפת


בתקופה שבה הם אסורים, המיטות שבהם ישנים בני הזוג צריכות להיות נפרדות לגמרי.


בתקופה בה בני הזוג אסורים, נאסר עליהם לישון במיטה אחת. איסור זה חל אף אם הם לבושים, משתמשים בשמיכות שונות, ואינם נוגעים זה בזה.

המיטות בהם ישנים בני הזוג צריכים להיות נפרדות לגמרי, ואסור שיגעו אחת בשניה.

מסיבה זו מרבית הזוגות משתמשים כל הזמן במיטה העשויה משתי מיטות שניתן לחבר זו לזו בזמנים שהיחסים מותרים ולהפריד בזמנים שחל איסור על קיום יחסים (בחנויות הרהיטים נוהגים לכנות מיטות אלו "מיטה יהודית"). 
זוג שרוצה בכל זאת לחלוק מיטה זוגית שאינה ניתנת להפרדה יכול להשתמש במיטה נוספת או ספה נפתחת בזמנים בהם נאסר עליהם לישון במיטה אחת.

על האיש נאסר לשבת או לשכב על מיטת אשתו בזמן שהם אסורים, הן בנוכחותה והן שלא בנוכחותה, אלא אם כן היא שוהה מחוץ לעיר. לאישה מותר לשבת על מיטת האיש בנוכחותו. השכיבה על מיטתו מותרת לה רק שלא בפניו.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. שבת י"ג.:

2. שו"ע סי' קצ"ה סעיפים ה-ו

3. רמ" סי' קצ"ה סעיפים ה- ו