• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

“מלאכות של חיבה”


ישנם שלוש מלאכות שמבטאות חיבה באופן מיוחד, ובתקופת האיסור בני הזוג צריכים להימנע מעשיית מלאכות אלו אחד לשני.


כחלק ממהלכות הרחקות נאסר על בני הזוג לשרת זה את זו וזו את זה בשלושה אופנים שנחשבים כמבטאים חיבה באופן מיוחד: מזיגת משקאות, הצעת המיטה ורחיצה.

מזיגת יין או משקאות אחרים המוגשים בהזדמנויות חגיגיות (למשל ליקר) אסורה בנוכחות בן או בת הזוג אלא אם כן היא נעשית בשינוי, למרות שהיא נעשית בלא מגע בין בני הזוג. לשינוי תיחשב לדוגמה הגשת המשקה ממרחק מסוים או הגשה ביד שמאל (על ידי ימניים). לפי חלק מהפוסקים גם משקאות אחרים אוסרים במזיגה, ועל פי שיטות מסוימות גם הגשת אוכל המיוחד לבן או בת הזוג אסור בנוכחותו אלא בשינוי.

האיסור על הצעת המיטה אינו מתייחס למלאכות קשות של סידור המיטה אלא להצעתה באופן יפה ומסודר לקראת השינה. שלא בנוכחות בן או בת הזוג, גם פעולה זו מותרת.

האיסור על מזיגת מים לרחיצת הפנים, הידיים או הרגליים, קיים גם כשאין מגע בין בני הזוג (ראי מניעת מגע), לדוגמה בנטילת ידיים בסדר ליל פסח. מילוי אמבטיה או נטלה במים שלא בנוכחות בן או בת הזוג מותרת. הכנת מים לנטילת ידיים מותרת על פי רוב השיטות גם בנוכחות בן או בת הזוג, אך יש שנוהגים להחמיר גם בכך.

בנוסף לאיסורים אלו שהם הדדיים נאסר על האיש לשלוח לאישתו יין או מיץ ענבים ישירות או באמצעות אדם אחר (בקידוש למשל).


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

 

1. כתובות ס"א.

2. שו"ע יו"ד סי' קצ"ה סעיף ב

3. רמ"א יו"ד סי' קצ"ה סעיף ב

4. שו"ע סי' קצ"ה סעיפים י – י"ג