• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  “מלאכות של חיבה”


  ישנם שלוש מלאכות שמבטאות חיבה באופן מיוחד, ובתקופת האיסור בני הזוג צריכים להימנע מעשיית מלאכות אלו אחד לשני.


  כחלק ממהלכות הרחקות נאסר על בני הזוג לשרת זה את זו וזו את זה בשלושה אופנים שנחשבים כמבטאים חיבה באופן מיוחד: מזיגת משקאות, הצעת המיטה ורחיצה.

  מזיגת יין או משקאות אחרים המוגשים בהזדמנויות חגיגיות (למשל ליקר) אסורה בנוכחות בן או בת הזוג אלא אם כן היא נעשית בשינוי, למרות שהיא נעשית בלא מגע בין בני הזוג. לשינוי תיחשב לדוגמה הגשת המשקה ממרחק מסוים או הגשה ביד שמאל (על ידי ימניים). לפי חלק מהפוסקים גם משקאות אחרים אוסרים במזיגה, ועל פי שיטות מסוימות גם הגשת אוכל המיוחד לבן או בת הזוג אסור בנוכחותו אלא בשינוי.

  האיסור על הצעת המיטה אינו מתייחס למלאכות קשות של סידור המיטה אלא להצעתה באופן יפה ומסודר לקראת השינה. שלא בנוכחות בן או בת הזוג, גם פעולה זו מותרת.

  האיסור על מזיגת מים לרחיצת הפנים, הידיים או הרגליים, קיים גם כשאין מגע בין בני הזוג (ראי מניעת מגע), לדוגמה בנטילת ידיים בסדר ליל פסח. מילוי אמבטיה או נטלה במים שלא בנוכחות בן או בת הזוג מותרת. הכנת מים לנטילת ידיים מותרת על פי רוב השיטות גם בנוכחות בן או בת הזוג, אך יש שנוהגים להחמיר גם בכך.

  בנוסף לאיסורים אלו שהם הדדיים נאסר על האיש לשלוח לאישתו יין או מיץ ענבים ישירות או באמצעות אדם אחר (בקידוש למשל).


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

   

  1. כתובות ס"א.

  2. שו"ע יו"ד סי' קצ"ה סעיף ב

  3. רמ"א יו"ד סי' קצ"ה סעיף ב

  4. שו"ע סי' קצ"ה סעיפים י – י"ג

  תפריט נגישות