• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

עונה בינונית


עבור מי שמחשבת וסתות לפי הכללים של ‘וסת לא קבוע’, עונה בינונית מקבילה לעונת הווסת של מי שיש לה ‘וסת קבוע’ והדינים שלה שונים מעט מאלה של עונות הפרישה האחרות.


עונה בינונית היא היום השלושים מהופעת הווסת הקודמת, שנחשבת למועד ממוצע לצפיה לווסת הבאה, ולכן מהווה עונת פרישה עבור אישה שהווסת שלה מוגדרת הלכתית כווסת לא קבוע.

אישה שאין לה וסת קבוע צריכה לחשוש לשני תאריכים נוספים (ניתן לקרוא עליהם בדפים נפרדים: יום החודש ווסת ההפלגה) אולם רק לעונה בינונית יש מעמד הלכתי שמקביל ליום הווסת של אישה בעלת וסת קבוע. המשמעות המעשית של קביעה זו היא שלא רק שבני הזוג אסורים בקיום יחסים בעונה שבה חלה על פי החישוב עונה בינונית, והאישה צריכה לבצע בדיקה הלכתית, אלא שאם לא הופיע דימום ומסיבה כלשהי האישה לא ביצעה בדיקה, יאסר על בני הזוג לקיים יחסים כל עוד לא תתבצע בדיקה הלכתית תקינה.

כיוון שעונה בינונית היא וסת משוערת של מי שיש להניח שהווסת שלה צפויה להופיע ואין לנו ידיעה הלכתית ברורה מתי, מסולקות דמים אינן צריכות לחשוש לעונה בינונית. כפי שניתן לקרוא בקישור דין זה משמעותי במיוחד לנשים בשנתיים לאחר לידה.

בחלק מהקהילות נשים בעלות וסת לא קבוע הקפידו על חומרת עונת האור זרוע רק בעונה הבינונית. על חומרת אור זרוע עוד על חומרות נפוצות בדיני וסתות ניתן לקרוא כאן.

הנחיות מעשיות לחישוב וסתות באופן כללי ניתן למצוא כאן.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. נידה ט"ו.

2. רש"י ד"ה "בתוך ימי עונתה" נידה ט"ו.

3. נידה ט':

4. שו"ע יו"ד סי' קפ"ט סע' א