• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

עונות פרישה


חלק היממה שבה ההנחה ההלכתית היא שעשויה להופיע הוסת. במועד זה אין לקיים יחסים ויש לבצע בדיקה הלכתית.


עונת פרישה היא המועד שבו על פי חישובי הווסתות צריכה האישה לחשוש שהווסת עשויה להופיע.

מדובר בעונה אחת- יום או לילה, שבה אסורים בני הזוג בקיום יחסים, ובמהלכה על האישה לבצע בדיקה הלכתית.

אם העונה חלפה, והדימום לא הופיע, והאישה לא ביצעה בדיקה, הדין משתנה במקרים שונים:

אם מדובר בווסת קבוע, או שמדובר באישה בעלת וסת לא קבוע שזו היא העונה הבינונית שלה, בני הזוג אסורים בקיום יחסים כל עוד לא התבצעה בדיקה תקינה.

אם מדובר ביום החודש או בווסת ההפלגה של אישה בעלת וסת לא קבוע, הרי שבדיעבד אם חלפה העונה ולא התבצעה בדיקה ולא הופיע דימום בני הזוג שוב מותרים ואין צורך לעשות דבר.

דף זה נכתב לפי עיקר הדין. על חומרות נפוצות ביחס לימי פרישה תוכלי לקרוא כאן.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. נידה ס"ג:

2. שו"ע יו"ד סי' קפ"ד סע' ב

3. שו"ע יו"ד סי' קפ"ד סע' ז-ט