• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  עונות פרישה


  חלק היממה שבה ההנחה ההלכתית היא שעשויה להופיע הוסת. במועד זה אין לקיים יחסים ויש לבצע בדיקה הלכתית.


  עונת פרישה היא המועד שבו על פי חישובי הווסתות צריכה האישה לחשוש שהווסת עשויה להופיע.

  מדובר בעונה אחת- יום או לילה, שבה אסורים בני הזוג בקיום יחסים, ובמהלכה על האישה לבצע בדיקה הלכתית.

  אם העונה חלפה, והדימום לא הופיע, והאישה לא ביצעה בדיקה, הדין משתנה במקרים שונים:

  אם מדובר בווסת קבוע, או שמדובר באישה בעלת וסת לא קבוע שזו היא העונה הבינונית שלה, בני הזוג אסורים בקיום יחסים כל עוד לא התבצעה בדיקה תקינה.

  אם מדובר ביום החודש או בווסת ההפלגה של אישה בעלת וסת לא קבוע, הרי שבדיעבד אם חלפה העונה ולא התבצעה בדיקה ולא הופיע דימום בני הזוג שוב מותרים ואין צורך לעשות דבר.

  דף זה נכתב לפי עיקר הדין. על חומרות נפוצות ביחס לימי פרישה תוכלי לקרוא כאן.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. נידה ס"ג:

  2. שו"ע יו"ד סי' קפ"ד סע' ב

  3. שו"ע יו"ד סי' קפ"ד סע' ז-ט

  תפריט נגישות