• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

עונה- חלוקה הלכתית של היממה


המונח עונה משמש לציון כל אחד משני חלקי היממה ההלכתית – יום או לילה.


המונח עונה משמש לציון כל אחד משני חלקי היממה – יום או לילה.

עונת יום מתחילה בהנץ החמה ומסתיימת בשקיעת החמה, עונת לילה מתחילה בשקיעת החמה ומסתיימת בהנץ החמה בבוקר למחרת. על זמני היום ההלכתיים ניתן לקרוא בהרחבה כאן.

ההתייחסות לעונות משמעותית בחישובי הוסתות: בבואה לחשב את תאריכי החשש לוסת (על פי החישוב המתאים לסוג הוסת– וסת קבוע או וסת לא קבוע) בודקת האישה בנוסף לתאריך שבו נאסרה, גם באיזו עונה (יום או לילה) נאסרה. על פי דין בתאריך שיוגדר על פי החישוב יחולו הדינים המיוחדים לעונת פרישה רק באותה העונה -יום או לילה- שבו נאסרה האישה. (על חומרות המרחיבות את זמן הפרישה ניתן לקרוא כאן).

בהגדרת וסת כוסת קבוע התייחסות לעונות משמעותית במיוחד: רק במידה והחוקיות בהופעת הוסת מוחלטת, וקיימת זהות גם בעונה שבה הופיעה הוסת, כלומר הוסת הופיעה תמיד בעונת יום או תמיד בעונת לילה, תוגדר הקביעות כוסת קבוע מבחינה הלכתית.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

שו"ע סי' קפ"ט סעיף י"ג