• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  וסת לא קבוע


  אפילו אם יש לאישה וסת סדירה בהגדרה הרפואית, לרוב הנשים אין וסת קבוע בהגדרה ההלכתית.
  הדף עוסק במצב שכיח זה ובאופן שבו אישה בעלת וסת לא קבוע צריכה לבצע חישובי וסתות.


  על סמך הפסוק בספר ויקרא (פרק ט"ו פסוק ל"א) "והזרתם את בני ישראל מטומאתם" מתחייבת הקפדה להימנע ממצב של קיום יחסים בזמן שסביר שתופיע הוסת.

  כדי לעשות זאת נדרשת כל אישה לקבוע על פי המופעים הקודמים של הוסת שלה מהם הזמנים שבהם עליה לחשוש שיתכן ותופיע הוסת הבאה על סמך ההנחות ההלכתיות בנושא, ולקבוע זמנים אלו כעונות פרישה בעלות דינים מיוחדים.

  בימינו, לרוב מוחלט של הנשים אין חוקיות מדוייקת כמו שנדרשת כדי להגדיר וסת קבוע. אפילו נשים שיש להן וסת סדירה בהגדרה הרפואית מוגדרות בדרך כלל הלכתית כבעלות וסת לא קבוע, שכן קביעת וסת הלכתית דורשת עקביות מדוייקת עד לרמת חלק היממה שבו נראה הדימום. (במקרה של שימוש באמצעים הורמונאליים לעיתים ישנה חוקיות מדוייקת יותר, ניתן לקרוא על כך כאן).

  במקרה של וסת לא קבוע, יש שלושה סוגים של חוקיות שיש לחשוש להם מבחינה הלכתית כמצבים שבהם הוסת עשויה להופיע. לכל אחד ממועדים אלו שהם עונות פרישה ייחדו באתר גם דף נפרד, שניתן לעבור אליו באמצעות הקישורים כאן.

  1. יום החודש– התאריך העברי שבו הופיעה הוסת כעת, בחודש העברי הבא. חלק היממה (עונת יום או עונת לילה) שבו הופיעה הוסת כעת הוא זה שבו יחול זמן הוסת בחודש הבא.

  2. וסת ההפלגה– ההנחה ההלכתית היא שהוסת עשויה להופיע כשיעבור שוב אותו מספר ימים שהיה בין שתי הוסתות הקודמות. סופרים את מספר הימים שהיו בין הוסת האחרונה לזו שלפניה (הפלגה), ושוב סופרים את אותו מספר ימים מיום הוסת האחרונה. היום אליו הגענו בספירה זו הוא יום וסת ההפלגה. גם במקרה זה מדובר בעונה אחת לפי העונה שבה הופיעה הוסת הקודמת.

  3. עונה בינונית– היום השלושים מהוסת הקודמת נחשב לוסת ממוצעת, ועבור אישה שאין לה וסת קבוע העונה הבינונית מקבילה בחומרתה ההלכתית לעונת הוסת של מי שיש לה וסת קבוע. מסיבה זו בני הזוג אסורים בקיום יחסים כל עוד לא התבצעה בדיקה תקינה גם אם לא הופיעה דימום והעונה חלפה.
  אם מדובר ביום החודש או בוסת ההפלגה של אישה בעלת וסת לא קבוע, הרי שבדיעבד אם חלפה העונה ולא התבצעה בדיקה ולא הופיע דימום בני הזוג שוב מותרים ואין צורך לעשות דבר.

  דף זה נכתב לפי עיקר הדין. על חומרות נפוצות ביחס לימי פרישה תוכלי לקרוא כאן.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  תפריט נגישות