• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  חישובי וסתות במהלך שימוש באמצעי מניעה הורמונליים


  על חישובי וסתות בזמן השימוש באמצעי מניעה הורמונליים משולבים, במעבר לשימוש באמצעים אלו, ולאחר הפסקת השימוש בהם.


  אישה שמשתמשת באמצעי מניעה הורמונליים משולבים תייצר בדרך כלל קביעות ביחס בין הפסקת השימוש באמצעי ההורמונלי לבין הופעת הדימום. למצב זה יש השלכות ביחס לחישובי הוסתות בתקופה זו:

   

  ישנה מחלוקת לגבי חישוב הוסתות בתקופה זו. אם יש דמות הלכתית שאתם פוסקים לפי שיטתה באופן קבוע כדאי שתבררו את עמדתה בנושא:

  חלק מהפוסקים סבורים שכל עוד לא עברו שלושה חודשים, אין להסתמך על אמצעי המניעה ההורמונלי כמונע את הדימום, ולכן יש להמשיך ולחשב וסתות על פי הכללים הרגילים של וסת לא קבוע.
  אחרים סבורים שכבר מהסבב הראשון של השימוש באמצעי מניעה הורמונלי האישה נחשבת כ”מסולקת דמים” כל עוד היא נוטלת את אמצעי המניעה, ולכן אינה צריכה כלל לחשב את וסתה באופן הרגיל. לדעת פוסקים אלה מנסיונן של מיליוני נשים ברחבי העולם מוכח שכל עוד ניטלים אמצעי המניעה ההורמונליים האישה לא תדמם.

  עם זאת, היא עדיין צריכה לקבוע וסת שיחושב לפי לקיחת אמצעי המניעה ההורמונליים. לכן בסיום פרק הזמן הראשון של נטילת אמצעי המניעה (למשל 36 שעות מנטילת הגלולה האחרונה בחפיסה) יהיו בני הזוג אסורים בקיום יחסים, למרות שיתכן ויחלפו עוד כמה ימים עד להופעת הדימום. כלומר, זמן הפרישה יחושב מהזמן המוקדם ביותר הצפוי להופעת הדימום, ועד להופעת הדימום בפועל (לפי הכתוב בעלון התרופה). מהפעם השניה והלאה, זמן הפרישה יחושב לפי טווח הזמן שלקח לדימום להופיע בפעם הקודמת, ורק לאחר שלוש פעמים, במידה והטווח חוזר על עצמו, ניתן לקבוע את הווסת, כפי שנכתב לעיל.

  שיטה אחרת לחישוב זמן הפרישה בפעם הראשונה יש לרב ורהפטיג. לפי שיטתו רק העונה (יום או לילה) האחרונה שבה עשוי הדימום להופיע לפי ההוראות של חברת התרופות תחשב לעונת פרישה, ואין לחשוש לכל הטווח.

  לאחר שלושה סבבים של שימוש באמצעי ההורמונלי (גלולות, מדבקות, טבעת נרתיקית וכו’) תוכל האישה לחשב מהו פרק הזמן שחלף בכל סבב מהפסקת השימוש באמצעי ועד להופעת הדימום. שימו לב: יש לחשב את ההפרש בהתייחס לעונה (יום או לילה, ראי כאן) שבה הופיעה הוסת.

  אם בכל שלושת המקרים הופיעה הוסת בדיוק באותו הפרש עונות מהפסקת הגלולות, הרי שהיא יכולה לקבוע וסת קבוע. עד שתגיע אותה עונה שבה צפויה הוסת להופיע על פי החישוב יהיו בני הזוג מותרים. עונת פרישה של וסת קבוע, אם חלפה העונה ולא הופיע דימום על האישה לבצע בדיקה. אם הבדיקה תהיה תקינה בני הזוג יהיו שוב מותרים. (במצב כזה יש לבדוק האם יש צורך בבירור רפואי לפי ההנחיות בעלון לצרכן שמצורף לתרופה).

  אם ההפרש בין הפסקת השימוש באמצעי לבין הופעת הדימום משתנה מחודש לחודש והדימום לא מופיע בעונה קבועה, יכולה האישה לקבוע ‘וסת חצי קבוע’. משמעות הדבר היא שהיא יכולה לקבוע שכל עוד לא חלף פרק הזמן המינימלי שחזר על עצמו בשלושת הסבבים הללו, ודאי שהוסת אינה צפויה להופיע. בזמן זה תהיה האישה מותרת. לגבי ההתנהלות לאחר שחולף זמן זה עד שמופיע דימום יש שיטות הלכתיות שונות. שיטתו של הרב ורהפטיג, המלווה את עבודת יועצות ההלכה היא, שבני הזוג מותרים, ויהיה עליהם להתייחס למועד המאוחר ביותר שבו צפויה הוסת להופיע (על פי המפורט בעלון לצרכנית של התרופה) כיום פרישה של עונה בינונית. ישנם פוסקים אחרים שסבורים שנאסר על בני הזוג לקיים יחסים מרגע שחלף הזמן שבו קבעה שיש לה ‘חזקה’ שהוסת עדיין אינה מופיעה. אם יש דמות הלכתית שאתם פוסקים לפי שיטתה באופן קבוע כדאי שתבררו את עמדתה בנושא.

  אישה שמפסיקה להשתמש באמצעי מניעה הורמונלי ואינה חוזרת לסבב נוסף, תמתין להופעת דימום ספונטני, שאינו תלוי בהפסקת הגלולות, וממנו תחשב וסתות לקראת החודש הבא לפי הכללים הרגילים. אם היה לה וסת קבוע – תחזור לחשב אותו. אם לא היה לה וסת קבוע – לאחר הדימום הספונטני הראשון עליה לחזור לחשב את וסת החודש ואת העונה הבינונית, ולאחר הדימום השני היא תוכל לחשב גם את וסת ההפלגה.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  תפריט נגישות