• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

חישובי וסתות במהלך שימוש באמצעי מניעה הורמונליים


על חישובי וסתות בזמן השימוש באמצעי מניעה הורמונליים משולבים, במעבר לשימוש באמצעים אלו, ולאחר הפסקת השימוש בהם.


אישה שמשתמשת באמצעי מניעה הורמונליים משולבים תייצר בדרך כלל קביעות ביחס בין הפסקת השימוש באמצעי ההורמונלי לבין הופעת הדימום. למצב זה יש השלכות ביחס לחישובי הוסתות בתקופה זו.

תקופת השימוש באמצעים הורמונליים: לאחר שלושה סבבים של שימוש באמצעי ההורמונלי (גלולות, מדבקות, טבעת נרתיקית וכו‘) תוכל האישה לחשב מהו פרק הזמן שחלף בכל סבב מהפסקת השימוש באמצעי ועד להופעת הדימום. שימו לב: יש לחשב את ההפרש בהתייחס לעונה (יום או לילה, ראי כאן) שבה הופיעה הוסת.
אם בכל שלושת המקרים הופיעה הוסת בדיוק באותו הפרש מהפסקת הגלולות, הרי שהיא יכולה לקבוע וסת קבוע. עד שתגיע אותה עונה שבה צפויה הוסת להופיע על פי החישוב יהיו בני הזוג מותרים. כמו בכל עונת פרישה של וסת קבוע, אם חלפה העונה ולא הופיע דימום על האישה לבצע בדיקה. אם הבדיקה תהיה תקינה בני הזוג שוב יהיו מותרים. (במצב כזה יש לבדוק האם יש צורך בבירור רפואי לפי ההנחיות בעלון לצרכן שמצורף לתרופה).

אם ההפרש בין הפסקת השימוש באמצעי לבין הופעת הדימום משתנה מחודש לחודש ולא מופיע בעונה קבועה, יכולה האישה לקבוע ‘וסת חצי קבוע‘. משמעות הדבר היא שהיא יכולה לקבוע שכל עוד לא חלף פרק הזמן המינימלי שחזר על עצמו בשלושת הסבבים הללו, ודאי שהוסת אינה צפויה להופיע. בזמן זה תהיה האישה מותרת. לגבי ההתנהלות לאחר שחולף זמן זה עד שמופיע דימום יש שיטות הלכתיות שונות. שיטתו של הרב ורהפטיג המלווה את עבודתינו היא שבני הזוג מותרים, ויהיה עליהם להתייחס למועד המאוחר ביותר שבו צפויה הוסת להופיע כעונה בינונית. ישנם פוסקים אחרים שסבורים שנאסר על בני הזוג לקיים יחסים מרגע שחלף הזמן שבו קבעה שיש לה ‘חזקה‘ שהוסת עדיין אינה מופיעה. אם יש לך רב שאתם פוסקים לפיו באופן קבוע כדאי שתבררי את עמדתו בנושא.

לאחר הפסקה מוחלטת של השימוש באמצעי: אישה שמפסיקה להשתמש באמצעי מניעה הורמונלי ואינה חוזרת לסבב נוסף תחשב וסתות לקראת החודש הבא לפי הכללים הרגילים של וסת לא קבוע.

במהלך שלושת הסבבים הראשונים של השימוש באמצעי: ישנה מחלוקת לגבי חישובי וסתות בתקופה זו. אם יש לך רב שאתם פוסקים לפיו באופן קבוע כדאי שתבררי את עמדתו בנושא: 
חלק מהפוסקים סבורים שיש להמשיך ולחשב וסתות על פי הכללים הרגילים של וסת לא קבוע. 
אחרים סבורים שכבר בסבב הראשון של שימוש באמצעי מניעה הורמונלי האישה אינה צריכה לחשוש לוסתה כל עוד היא משתמשת באמצעי ולא הגיעה לתקופת ההפסקה בנטילה. לאחר שיחלוף פרק הזמן שבו נמשכת ההגנה מפני הריון (למשל 36 שעות מנטילת הגלולה האחרונה במקרה של גלולות שניתן ליטול עד 12 שעות לאחר שעת הנטילה השגרתית של  גלולה שנשכחה) יהיו בני הזוג אסורים בקיום יחסים, למרות שיתכן ויחלפו עוד כמה ימים עד להופעת הדימום. לפי שיטתו של הרב ורהפטיג רק העונה (יום או לילה) האחרונה שבה עשוי הדימום להופיע לפי ההוראות של חברת התרופות תחשב לעונת פרישה.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.