• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  אבלות


  דף זה עוסק בדינים של קיום יחסים בתקופת אבל.


  בזמן שאחד מבני הזוג אבל, החל מרגע הפטירה ועד לתום השבעה נאסר על בני הזוג לקיים יחסים אפילו אם מדובר בתקופה שבה הם מותרים. כמו כן נאסר עליהם לישון באותה מיטה. 
  יש שפסקו שגם חיבוק ונישוק אסורים.
  בשבת אמנם לא נוהגים דיני אבלות בפרהסיה, אולם "אבלות שבצנעא" נמשכת, וגם בשבת שחלה בתקופת האנינות או השבעה חל איסור על קיום יחסים.

  אם בני הזוג עודם מותרים, מותר להם לקיים יחסים מיד לאחר שתסתיים השבעה. אין צורך בטבילה נוספת.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. כתובות ד':

  2. שו"ע יו"ד סי' שמ"א סע' א

  3. שו"ע יו"ד סי' שפ"ג סע' א

  תפריט נגישות