• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  הפסק טהרה


  בדיקת הפסק טהרה היא נקודת המעבר בין הזמן שבו ההנחה היא שהאישה מדממת לזמן שבו ההנחה היא שאין דימום. אם כבר חלפו ימי ההמתנה המינימליים הרי שביממה שמתחילה לאחר בדיקת הפסק טהרה תקינה ניתן להתחיל בספירת שבעה נקיים.


  על מנת להתחיל בתהליך הטהרה האישה צריכה לבדוק את עצמה בדיקה פנימית בעד בדיקה שתוכיח שהדימום פסק.

  בדיקה זו נקראת ‘הפסק טהרה‘, שכן באמצעותה האישה מוודאת שהיא פסקה מלדמם ויכולה להתחיל בתהליך הטהרה.
  אם הבדיקה נקייה ממראות אוסרים, תוכל האישה להתחיל לספור “שבעה נקיים” למחרת.

  את בדיקת ההפסק ניתן לבצע בכל יום בו מעריכה האישה שהדימום פסק, אך לא ניתן להתחיל בספירת “שבעה נקיים” לפני שיחלפו ימי המתנה המינימליים על פי הפסיקה בעדתה.

  תוכלי לקרוא בדף מידע נפרד על הזמן המתאים לבדיקת הפסק הטהרה.

  הוראות מפורטות לביצוע בדיקת הפסק טהרה ניתן לקרוא כאן.

  לפני ביצוע הבדיקה, כדאי לנקות את שאריות הדם שנמצאות בנרתיק ועלולות להופיע על עד הבדיקה. בניגוד לבדיקות בזמנים אחרים לפני בדיקת הפסק טהרה ראוי להתרחץ באמבטיה, להתקלח או סתם לשטוף את המקום. כשאין אפשרות להתרחץ, ניתן לנגב את האזור במגבון לח. אפשר אפילו להכניס לתוך הנרתיק עד בדיקה רטוב ובעזרתו לבצע ניקוי פנימי יסודי לפני ההפסק. הרחיצה והניקוי אינם תנאי לכשרותו של הפסק הטהרה, והוא יהיה בעל תוקף כל עוד לא הופיע עליו מראה בצבע אוסר כלל.

  לבדיקת הפסק טהרה מעמד הלכתי מיוחד, וחשוב להקפיד שעד הבדיקה ייגע נגיעה עדינה בכל צידי הנרתיק ולא רק ייכנס לתוכו. בניגוד להזדמנויות אחרות בהם עושים בדיקה הלכתית, בהפסק הטהרה אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן לחזור על הבדיקה בניסיון להשיג בדיקה תקינה ולכן במקרה של צבע אוסר, ניתן לחזור על התהליך פעם נוספת. מומלץ להמתין בין בדיקה לבדיקה על מנת לאפשר להפרשות הטבעיות להתחדש ולהימנע משריטות. כדי להימנע מפציעה מומלץ שלא לבצע יותר מכמה נסיונות ברצף.

  לדעת חלק מהפוסקים עדיף להמתין בין הרחצה לבדיקת הפסק טהרה כ10-15 דקות כך שהבדיקה תשקף נאמנה את מצבן האמיתי של ההפרשות היוצאות מהרחם. אם יש אפשרות לעשות זאת ובכל זאת להשאיר זמן מספיק לפני השקיעה, כדאי לעשות זאת. אם המתנה כזו תמנע ביצוע הפסק טהרה תקין במועד ניתן לוותר על ההמתנה.

  מהי בדיקת הפסק טהרה?
  האם בדיקת הפסק טהרה צריכה להיות נקיה לגמרי?
  האם יש עניין להתחיל להטהר לפני שנגמר הדימום?
  למידע נוסף על הפסק טהרה לחצי כאן
  למידע נוסף על צבעים מותרים ואוסרים לחצי כאן

  על מנת להתחיל בתהליך הטהרה האישה צריכה לבדוק את עצמה בדיקה פנימית בעד בדיקה שתוכיח שהדימום פסק.

  בדיקה זו נקראת ‘הפסק טהרה‘, שכן באמצעותה האישה מוודאת שהיא פסקה מלדמם ויכולה להתחיל בתהליך הטהרה.
  אם הבדיקה נקייה ממראות אוסרים, תוכל האישה להתחיל לספור “שבעה נקיים” למחרת.

  את בדיקת ההפסק ניתן לבצע בכל יום בו מעריכה האישה שהדימום פסק, אך לא ניתן להתחיל בספירת “שבעה נקיים” לפני שיחלפו ימי המתנה המינימליים על פי הפסיקה בעדתה.

  לפני ביצוע הבדיקה, כדאי לנקות את שאריות הדם שנמצאות בנרתיק ועלולות להופיע על עד הבדיקה. בניגוד לבדיקות בזמנים אחרים לפני בדיקת הפסק טהרה ניתן להתרחץ באמבטיה, להתקלח או סתם לשטוף את המקום . כשאין אפשרות להתרחץ, ניתן לנגב את האזור במגבון לח. אפשר אפילו להכניס לתוך הנרתיק עד בדיקה רטוב ובעזרתו לבצע ניקוי פנימי יסודי לפני ההפסק. הרחיצה והניקוי אינם תנאי לכשרותו של הפסק הטהרה, והוא יהיה בעל תוקף כל עוד לא הופיע עליו דם כלל. לדעת פוסקים רבים יש להמתין בין הרחצה לבדיקה כ10-15 דקות כך שהבדיקה תשקף נאמנה את מצבן האמיתי של ההפרשות היוצאות מהרחם.

  לבדיקת הפסק טהרה מעמד הלכתי מיוחד, וחשוב להקפיד שעד הבדיקה ייגע נגיעה עדינה בכל צידי הנרתיק ולא רק ייכנס לתוכו. בניגוד להזדמנויות אחרות בהם עושים בדיקה הלכתית, בהפסק הטהרה אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן לחזור על הבדיקה בניסיון להשיג בדיקה תקינה ולכן במקרה של צבע אוסר, ניתן לחזור על התהליך פעם נוספת. מומלץ להמתין בין בדיקה לבדיקה על מנת לאפשר להפרשות הטבעיות להתחדש ולהימנע משריטות. כדי להימנע מפציעה מומלץ שלא לבצע יותר מכמה נסיונות ברצף.

  את בדיקת הפסק טהרה ניתן לבצע בכל זמן בו מעריכה האישה שהדימום פסק, אך לא ניתן להתחיל בספירת “שבעה נקיים” לפני ההמתנה הנדרשת על פי הפסיקה בעדתה.

  הזמן הרצוי לביצוע הבדיקה הוא בשעות אחר הצהרים, לקראת השקיעה.
  בשעת הצורך, ניתן לבצעה מוקדם יותר, ואפילו בשעות הבוקר (חשוב לזכור שזמנו של המוך הדחוק הוא אך ורק בין השקיעה לצאת הכוכבים, ואין טעם לבצעו בשעות אחרות).

  מומלץ שאישה עסוקה במיוחד, או כזו שנוטה לשכוח, תבצע בדיקת הפסק בבוקר, ותעשה מאמץ לזכור ולבדוק שוב סמוך לשקיעה כפי שרצוי. אז, גם אם תשכח לעשות הפסק אחר הצהרים, תוכל להסתמך על בדיקת הבוקר אם היתה תקינה. המלצה זו חשובה בייחוד בימי החורף הקצרים.

  הפסק ביום שישי צריך להיעשות לפני הדלקת נרות, אפילו אם אישה מקבלת שבת מוקדם ונשאר זמן רב עד לשקיעה. בדיעבד, אישה ששכחה לבדוק לפני הדלקת נרות תבדוק את עצמה לאחר הדלקת הנרות, וכל עוד הבדיקה נעשתה לפני השקיעה יש לה תוקף.

  בדיקת ‘הפסק טהרה‘ בבוקר אינה תקפה במקרה שהאישה דיממה רק יום אחד, ובאותו יום רוצה להפסיק בטהרה.  אם אישה התחילה לספור שבעה נקיים, ואז החלה שוב לדמם, ובאותו יום רצתה לעשות הפסק עליה לבדוק סמוך כמה שניתן לשקיעה.

  אישה שפספסה את זמן השקיעה בכמה דקות, תבדוק את עצמה מייד, ותקפיד לבדוק מהי השעה המדוייקת. אם יתברר שהשקיעה אכן היתה לפני שהבדיקה נעשתה, יהיה עליה לשוב ולבצע בדיקת הפסק טהרה למחרת, אולם ייתכן שבמקרים מסוימים תוכל להחשיב את ההפסק ולהתחיל בספירת שבעה נקיים. מומלץ להתייעץ במצב כזה עם רב או יועצת הלכה.

  1. לפנייך הסבר מעשי של אופן ביצוע הבדיקה. הסבר מפורט לגבי מהותה של הבדיקה ההלכתית תוכלי לקרוא כאן.לפני ביצוע הבדיקה, כדאי לנקות את שאריות הדם שנמצאות בנרתיק ועלולות להופיע על עד הבדיקה. בניגוד לבדיקות בזמנים אחרים לפני בדיקת הפסק טהרה ניתן להתרחץ באמבטיה, להתקלח או סתם לשטוף את המקום . כשאין אפשרות להתרחץ, ניתן לנגב את האזור במגבון לח. אפשר אפילו להכניס לתוך הנרתיק עד בדיקה רטוב ובעזרתו לבצע ניקוי פנימי יסודי לפני ההפסק. הרחיצה והניקוי אינם תנאי לכשרותו של הפסק הטהרה, והוא יהיה בעל תוקף כל עוד לא הופיע עליו דם כלל. לדעת פוסקים רבים יש להמתין בין הרחצה לבדיקה כ10-15 דקות כך שהבדיקה תשקף נאמנה את מצבן האמיתי של ההפרשות היוצאות מהרחם.לפני ביצוע הבדיקה, כדאי לנקות את שאריות הדם שנמצאות בנרתיק ועלולות להופיע על עד הבדיקה. בניגוד לבדיקות בזמנים אחרים לפני בדיקת הפסק טהרה ניתן להתרחץ באמבטיה, להתקלח או סתם לשטוף את המקום . כשאין אפשרות להתרחץ, ניתן לנגב את האזור במגבון לח. אפשר אפילו להכניס לתוך הנרתיק עד בדיקה רטוב ובעזרתו לבצע ניקוי פנימי יסודי לפני ההפסק. הרחיצה והניקוי אינם תנאי לכשרותו של הפסק הטהרה, והוא יהיה בעל תוקף כל עוד לא הופיע עליו דם כלל. לדעת פוסקים רבים יש להמתין בין הרחצה לבדיקה כ10-15 דקות כך שהבדיקה תשקף נאמנה את מצבן האמיתי של ההפרשות היוצאות מהרחם.
  2. שטפי את ידיך. ודאי שאצבעותיך נקיות, ושאין עליהן שום חתך מגולה שיכול להותיר דם על עד הבדיקה.
  3. קחי ביד אחת “עד בדיקה” (הסבר מפורט בעניין “עד בדיקה” תוכלי למצוא כאן), ובדקי שאין עליו לכלוך או סיבים צבועים. לפפי את עד הבדיקה סביב אצבעך כך שיכסה את האצבע לפחות עד הפרק השני.
  4. הכניסי את האצבע שעליה הבד בעדינות לתוך הנרתיק, עמוק ככל שאצבעך מגיעה. בידך החופשית תוכלי להפריד את השפתיים החיצוניות של הנרתיק על מנת להקל על הכנסת עד הבדיקה.
  5. קל יותר לבצע את הבדיקות כשהן נעשות בנחת וללא לחץ זמן. מומלץ לנסות תנוחות שונות על מנת לגלות מהי התנוחה הנוחה ביותר עבורך. ייתכן שתרצי להרים רגל אחת ולהניחה על כסא או על שולי האמבטיה, לחלופין תוכלי לשבת על האסלה ברגליים מפוסקות, לרכון, או לאמץ כל תנוחה אחרת שתקל עליך את ביצוע הבדיקה. 
   אם הבדיקה גורמת לכאב, יש להתייעץ עם רב או יועצת הלכה כדי לבחון את האפשרות להשתמש בחומרי סיכה בעת ביצוע הבדיקה. במידה ואת נתקלת בקשיים משמעותיים לאורך זמן מומלץ להתייעץ ולברר באילו אמצעים תוכלי לנקוט על מנת להקל עלייך את ביצוע הבדיקות.
  6. סובבי את האצבע כמה פעמים בתוך הנרתיק, תוך נגיעה עדינה מאד בכל צדדיו. הנחיה זו חשובה במיוחד בבדיקת הפסק טהרה. במידה ובדיקת הפסק טהרה בוצעה מבלי לגעת בדפנות הנרתיק כדאי לפנות להתייעצות עם רב או יועצת הלכה.
  7. הוציאי בעדינות את בד הבדיקה, ובדקי אותו באור (עדיף באור יום). אם כל ההפרשות על הבד לבנות, צהובות, או חסרות צבע, הבדיקה תחשב תקינה. אם ההפרשות אדומות, הבדיקה אוסרת. כל צבע אחר של הפרשות על עד הבדיקה מצריך התייעצות עם רב או יועצת הלכה. תוכלי לקרוא על כך כאן.
   חשוב לחזור ולהדגיש: כאשר מדובר במראה בעייתי המופיע על עד בדיקה אין משמעות לגודלו. אפילו נקודה זעירה בצבע אוסר יש בה כדי לפסול את הבדיקה ולאסור את האישה על בעלה.
  8. בניגוד להזדמנויות אחרות בהם עושים בדיקה הלכתית, בהפסק הטהרה אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן לחזור על הבדיקה בניסיון להשיג בדיקה תקינה ולכן במקרה של צבע אוסר, ניתן לחזור על התהליך פעם נוספת. מומלץ להמתין בין בדיקה לבדיקה על מנת לאפשר להפרשות הטבעיות להתחדש ולהימנע משריטות. כדי להימנע מפציעה מומלץ שלא לבצע יותר מכמה נסיונות ברצף.

  אמנם בדיקת הפסק הטהרה מוכיחה שהדימום פסק, אך עדיין קיים חשש שבין הבדיקה לבין תחילת שבעת הנקיים (המתחילים עם צאת הכוכבים), יהיה דימום נוסף. בדיקת “מוך דחוק” נועדה לפתור חשש זה.

  בניגוד לבדיקות במהלך שבעה נקיים בהן האישה מכניסה עד בדיקה לנרתיק ומוציאה אותו מיד, בבדיקת “מוך דחוק” בד הבדיקה נשאר בתוך הנרתיק במשך פרק הזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים. תפקידו לקלוט כל טיפת דם שתצא מהרחם, במידה ותהיה כזו. ניתן להשתמש בעדי בדיקה רגילים לצורך בדיקה זו. יש רבנים שממליצים לבצע את בדיקת המוך הדחוק באמצעות שני בדי בדיקה המונחים זה על גבי זה, כדי שחלל הנרתיק יתמלא.

  את ה”מוך הדחוק” יש להכניס לנרתיק זמן קצר לפני השקיעה, ולהוציאו לאחר צאת הכוכבים. אורך התהליך תלוי במיקום הגאוגרפי, ולכן אם אינך בארץ חשוב לבדוק את לוח הזמנים המדוייק במקום בו את נמצאת.

  אם “המוך הדחוק” נקי ממראות אוסרים, ניתן להתחיל לספור את שבעת הנקיים.

  אם האישה אינה בטוחה שאכן המוך נקי, יש להניח אותו במקום שמור ולבחון אותו שוב למחרת, לאור יום.

  יש הפוסקים כי בניגוד לבדיקה רגילה, ניתן ואף רצוי להשתמש בטמפון לביצוע בדיקת מוך דחוק, שכן הטמפון ממלא את כל חלל הנרתיק בצורה טובה יותר מאשר באמצעות עדי הבדיקה. במקרה של שימוש בטמפון, יש לפתוח את הטמפון כדי לאפשר את בדיקתו, בשל תכונות הספיגה של הטמפון.

  על מנת להימנע משיפשוף או שריטה בנרתיק לא כדאי להשאיר את המוך בנרתיק מעבר לזמן המתחייב מן הדין.

  ברוב המצבים בדיקת מוך דחוק אינה מעכבת, וגם אם לא בוצעה ניתן להמשיך בתהליך הטהרה. עם זאת המוך הדחוק הכרחי במקרה שאישה ביצעה הפסק באותו יום שבו התחילה לדמם, לדוגמא כשראתה דם באמצע שבעה נקיים. יש להתייעץ עם סמכות הלכתית אם שכחה לעשותה במקרה כזה.

  במצבים הבאים האישה אינה חייבת לעשות בדיקת ‘מוך דחוק’:

  יולדות בתהליך הטהרה אחרי הלידה אינן חייבות בבדיקת מוך דחוק.

  כלה הנטהרת לפני חתונתה אינה חייבת בבדיקת מוך דחוק.

  אישה הסובלת מרגישות בנרתיק מסיבה כלשהי או אישה המרגישה חוסר נוחות חריג בביצוע הבדיקה תתייעץ עם רב או יועצת הלכה.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. נדה לא:

  2. שו”ע יו”ד סי’ קצ”ו סעיפים א-ג

  3. רמ”א יו”ד סי’ קצ”ו סעיפים א-ג

  4. נדה י”ז.

  5. שו”ע יו”ד סי’ קצ”ו סעיף ו

  6. רמ”א יו”ד סי’ קצ”ו סעיף ו

  תפריט נגישות