• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

הפסק טהרה


בדיקת הפסק טהרה היא נקודת המעבר בין הזמן שבו ההנחה היא שהאישה מדממת לזמן שבו ההנחה היא שאין דימום. אם כבר חלפו ימי ההמתנה המינימליים הרי שביממה שמתחילה לאחר בדיקת הפסק טהרה תקינה ניתן להתחיל בספירת שבעה נקיים.


על מנת להתחיל בתהליך הטהרה האישה צריכה לבדוק את עצמה בדיקה פנימית בעד בדיקה שתוכיח שהדימום פסק.

בדיקה זו נקראת ‘הפסק טהרה‘, שכן באמצעותה האישה מוודאת שהיא פסקה מלדמם ויכולה להתחיל בתהליך הטהרה.
אם הבדיקה נקייה ממראות אוסרים, תוכל האישה להתחיל לספור “שבעה נקיים” למחרת.

את בדיקת ההפסק ניתן לבצע בכל יום בו מעריכה האישה שהדימום פסק, אך לא ניתן להתחיל בספירת “שבעה נקיים” לפני שיחלפו ימי המתנה המינימליים על פי הפסיקה בעדתה.

תוכלי לקרוא בדף מידע נפרד על הזמן המתאים לבדיקת הפסק הטהרה.

הוראות מפורטות לביצוע בדיקת הפסק טהרה ניתן לקרוא כאן.

לפני ביצוע הבדיקה, כדאי לנקות את שאריות הדם שנמצאות בנרתיק ועלולות להופיע על עד הבדיקה. בניגוד לבדיקות בזמנים אחרים לפני בדיקת הפסק טהרה ניתן להתרחץ באמבטיה, להתקלח או סתם לשטוף את המקום . כשאין אפשרות להתרחץ, ניתן לנגב את האזור במגבון לח. אפשר אפילו להכניס לתוך הנרתיק עד בדיקה רטוב ובעזרתו לבצע ניקוי פנימי יסודי לפני ההפסק. הרחיצה והניקוי אינם תנאי לכשרותו של הפסק הטהרה, והוא יהיה בעל תוקף כל עוד לא הופיע עליו דם כלל. לדעת פוסקים רבים יש להמתין בין הרחצה לבדיקה כ10-15 דקות כך שהבדיקה תשקף נאמנה את מצבן האמיתי של ההפרשות היוצאות מהרחם.

לבדיקת הפסק טהרה מעמד הלכתי מיוחד, וחשוב להקפיד שעד הבדיקה ייגע נגיעה עדינה בכל צידי הנרתיק ולא רק ייכנס לתוכו. בניגוד להזדמנויות אחרות בהם עושים בדיקה הלכתית, בהפסק הטהרה אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן לחזור על הבדיקה בניסיון להשיג בדיקה תקינה ולכן במקרה של צבע אוסר, ניתן לחזור על התהליך פעם נוספת. מומלץ להמתין בין בדיקה לבדיקה על מנת לאפשר להפרשות הטבעיות להתחדש ולהימנע משריטות. כדי להימנע מפציעה מומלץ שלא לבצע יותר מכמה נסיונות ברצף.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. נדה לא:

2. שו”ע יו”ד סי’ קצ”ו סעיפים א-ג

3. רמ”א יו”ד סי’ קצ”ו סעיפים א-ג

4. נדה י”ז.

5. שו”ע יו”ד סי’ קצ”ו סעיף ו

6. רמ”א יו”ד סי’ קצ”ו סעיף ו