• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  זמנו של הפסק טהרה


  הזמן המובחר לבצע את בדיקת הפסק הטהרה הוא השעות שלפני השקיעה, אולם ברוב המקרים בדיקה שבוצעה אפילו בשעות הבוקר תהיה תקפה.


  את בדיקת הפסק טהרה ניתן לבצע בכל זמן בו מעריכה האישה שהדימום פסק, אך לא ניתן להתחיל בספירת “שבעה נקיים” לפני ההמתנה הנדרשת על פי הפסיקה בעדתה.

  הזמן הרצוי לביצוע הבדיקה הוא בשעות אחר הצהרים, לקראת השקיעה.
  בשעת הצורך, ניתן לבצעה מוקדם יותר, ואפילו בשעות הבוקר (חשוב לזכור שזמנו של המוך הדחוק הוא אך ורק בין השקיעה לצאת הכוכבים, ואין טעם לבצעו בשעות אחרות).

  מומלץ שאישה עסוקה במיוחד, או כזו שנוטה לשכוח, תבצע בדיקת הפסק בבוקר, ותעשה מאמץ לזכור ולבדוק שוב סמוך לשקיעה כפי שרצוי. אז, גם אם תשכח לעשות הפסק אחר הצהרים, תוכל להסתמך על בדיקת הבוקר אם היתה תקינה. המלצה זו חשובה בייחוד בימי החורף הקצרים.

  הפסק ביום שישי צריך להיעשות לפני הדלקת נרות, אפילו אם אישה מקבלת שבת מוקדם ונשאר זמן רב עד לשקיעה. בדיעבד, אישה ששכחה לבדוק לפני הדלקת נרות תבדוק את עצמה לאחר הדלקת הנרות, וכל עוד הבדיקה נעשתה לפני השקיעה יש לה תוקף.

  בדיקת ‘הפסק טהרה‘ בבוקר אינה תקפה במקרה שהאישה דיממה רק יום אחד, ובאותו יום רוצה להפסיק בטהרה.  אם אישה התחילה לספור שבעה נקיים, ואז החלה שוב לדמם, ובאותו יום רצתה לעשות הפסק עליה לבדוק סמוך כמה שניתן לשקיעה.

  אישה שפספסה את זמן השקיעה בכמה דקות, תבדוק את עצמה מייד, ותקפיד לבדוק מהי השעה המדוייקת. אם יתברר שהשקיעה אכן היתה לפני שהבדיקה נעשתה, יהיה עליה לשוב ולבצע בדיקת הפסק טהרה למחרת, אולם ייתכן שבמקרים מסוימים תוכל להחשיב את ההפסק ולהתחיל בספירת שבעה נקיים. מומלץ להתייעץ במצב כזה עם רב או יועצת הלכה.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. נידה לא:

  2. נידה ס”ח.

  3. שו”ע יו”ד סי’ קצ”ו סעיפים א – ב

  4. רמ”א יו”ד סי’ קצ”ו סעיפים א – ב

  תפריט נגישות