• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

זמנו של הפסק טהרה


הזמן המובחר לבצע את בדיקת הפסק הטהרה הוא השעות שלפני השקיעה, אולם ברוב המקרים בדיקה שבוצעה אפילו בשעות הבוקר תהיה תקפה.


את בדיקת הפסק טהרה ניתן לבצע בכל זמן בו מעריכה האישה שהדימום פסק, אך לא ניתן להתחיל בספירת "שבעה נקיים" לפני ההמתנה הנדרשת על פי הפסיקה בעדתה.

הזמן הרצוי לביצוע הבדיקה הוא בשעות אחר הצהרים, סמוך לשקיעה
בשעת הצורך, ניתן לבצעה מוקדם יותר, ואפילו בשעות הבוקר (חשוב לזכור שזמנו של המוך הדחוק הוא אך ורק בין השקיעה לצאת הכוכבים, ואין טעם לבצעו בשעות אחרות).

מומלץ שאישה עסוקה במיוחד, או כזו שנוטה לשכוח, תבצע בדיקת הפסק בבוקר, ותעשה מאמץ לזכור ולבדוק שוב סמוך לשקיעה כפי שרצוי. אז, גם אם תשכח לעשות הפסק אחר הצהרים, תוכל להסתמך על בדיקת הבוקר אם היתה תקינה. המלצה זו חשובה בייחוד בימי החורף הקצרים.

הפסק ביום שישי צריך להיעשות לפני הדלקת נרות, אפילו אם אישה מקבלת שבת מוקדם ונשאר זמן רב עד לשקיעה. בדיעבד, אישה ששכחה לבדוק לפני הדלקת נרות תבדוק את עצמה לאחר הדלקת הנרות, וכל עוד הבדיקה נעשתה לפני השקיעה יש לה תוקף.

בדיקת ‘הפסק טהרה‘ בבוקר אינה תקפה במקרה שהאישה דיממה רק יום אחד, ובאותו יום רוצה להפסיק בטהרה.  אם אישה התחילה לספור שבעה נקיים, ואז החלה שוב לדמם, ובאותו יום רצתה לעשות הפסק עליה לבדוק סמוך כמה שניתן לשקיעה.

אישה שפספסה את זמן השקיעה בכמה דקות, תבדוק את עצמה מייד, ותקפיד לבדוק מהי השעה המדוייקת. אם יתברר שהשקיעה אכן היתה לפני שהבדיקה נעשתה, יהיה עליה לשוב ולבצע בדיקת הפסק טהרה למחרת, אולם ייתכן שבמקרים מסוימים תוכל להחשיב את ההפסק ולהתחיל בספירת שבעה נקיים. מומלץ להתייעץ במצב כזה עם רב או יועצת הלכה.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. נידה לא:

2. נידה ס"ח.

3. שו"ע יו"ד סי' קצ"ו סעיפים א – ב

4. רמ"א יו"ד סי' קצ"ו סעיפים א – ב