• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  מוך דחוק


  בבדיקת “מוך דחוק” בד הבדיקה נשאר בתוך הנרתיק במשך פרק הזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים.


  אמנם בדיקת הפסק הטהרה מוכיחה שהדימום פסק, אך עדיין קיים חשש שבין הבדיקה לבין תחילת שבעת הנקיים (המתחילים עם צאת הכוכבים), יהיה דימום נוסף. בדיקת “מוך דחוק” נועדה לפתור חשש זה.

  בניגוד לבדיקות במהלך שבעה נקיים בהן האישה מכניסה עד בדיקה לנרתיק ומוציאה אותו מיד, בבדיקת “מוך דחוק” בד הבדיקה נשאר בתוך הנרתיק במשך פרק הזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים. תפקידו לקלוט כל טיפת דם שתצא מהרחם, במידה ותהיה כזו. ניתן להשתמש בעדי בדיקה רגילים לצורך בדיקה זו. יש רבנים שממליצים לבצע את בדיקת המוך הדחוק באמצעות שני בדי בדיקה המונחים זה על גבי זה, כדי שחלל הנרתיק יתמלא.

  את ה”מוך הדחוק” יש להכניס לנרתיק זמן קצר לפני השקיעה, ולהוציאו לאחר צאת הכוכבים. אורך התהליך תלוי במיקום הגאוגרפי, ולכן אם אינך בארץ חשוב לבדוק את לוח הזמנים המדוייק במקום בו את נמצאת.

  אם “המוך הדחוק” נקי ממראות אוסרים, ניתן להתחיל לספור את שבעת הנקיים.

  אם האישה אינה בטוחה שאכן המוך נקי, יש להניח אותו במקום שמור ולבחון אותו שוב למחרת, לאור יום.

  יש הפוסקים כי בניגוד לבדיקה רגילה, ניתן ואף רצוי להשתמש בטמפון לביצוע בדיקת מוך דחוק, שכן הטמפון ממלא את כל חלל הנרתיק בצורה טובה יותר מאשר באמצעות עדי הבדיקה. במקרה של שימוש בטמפון, יש לפתוח את הטמפון כדי לאפשר את בדיקתו, בשל תכונות הספיגה של הטמפון.

  על מנת להימנע משיפשוף או שריטה בנרתיק לא כדאי להשאיר את המוך בנרתיק מעבר לזמן המתחייב מן הדין.

  ברוב המצבים בדיקת מוך דחוק אינה מעכבת, וגם אם לא בוצעה ניתן להמשיך בתהליך הטהרה. עם זאת המוך הדחוק הכרחי במקרה שאישה ביצעה הפסק באותו יום שבו התחילה לדמם, לדוגמא כשראתה דם באמצע שבעה נקיים. יש להתייעץ עם סמכות הלכתית אם שכחה לעשותה במקרה כזה.

  במצבים הבאים האישה אינה חייבת לעשות בדיקת ‘מוך דחוק’:

  יולדות בתהליך הטהרה אחרי הלידה אינן חייבות בבדיקת מוך דחוק.

  כלה הנטהרת לפני חתונתה אינה חייבת בבדיקת מוך דחוק.

  אישה הסובלת מרגישות בנרתיק מסיבה כלשהי או אישה המרגישה חוסר נוחות חריג בביצוע הבדיקה תתייעץ עם רב או יועצת הלכה.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. נידה ל”א:

  2. נידה ס”ח.

  3. תורת הבית לרשב”א, בית שביעי, שער חמישי בדיני הספירה והבדיקה

  4. שו”ע יו”ד סי’ קצ”ו סעיפים א-ב

  5. רמ”א יו”ד סי’ קצ”ו סעיפים א-ב

  תפריט נגישות