• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט
סרגל צידי

שבעה נקיים


חלק מרכזי מתהליך הטהרה הוא ספירת שבעה נקיים- שבע יממות שבהן יש לפעול לפי ההוראות שלהלן, לקראת הטבילה במקווה טהרה בתום התהליך.


“שבעה נקיים” הוא הכינוי של שבע יממות רצופות בהם האישה מוודאת שהיא נקיה מהפרשות מטמאות, כחלק מתהליך הטהרה.

שבעה נקיים מתחילים רק לאחר ביצוע בדיקת הפסק טהרה, והיום הראשון מהשבעה יהיה היום הראשון שבו בוצעה בדיקה הלכתית (ראי להלן) למחרת ביצוע הפסק טהרה תקין או מאוחר יותר. אין אפשרות להתחיל בספירת “שבעה נקיים” לפני שעברו ימי ההמתנה בהם מחוייבת האישה.
לאחר שתשלים את ספירת “שבעה נקיים” כדין, תוכל האישה לטבול במקווה טהרה, ולסיים את תהליך הטהרה.

בימים אלו, מכונה האישה “סופרת שבעה נקיים”. אין אמנם חובה למנות את הימים בספירה בקול, אך עליה להיות מודעת לספירה.

במהלך ה”שבעה נקיים” האישה צריכה לוודא שלא הופיע כל מראה אוסר:

 1. האישה צריכה ללבוש תחתונים לבנים נקיים לאורך כל ה”שבעה נקיים”.
  בעבר, בתקופות בהן ישנו ללא בגד תחתון היתה חובה מן הדין להקפיד גם שצבע הסדינים יהיה לבן. אם האישה ישנה בתחתונים לבנים הצמודים לגופה, הקפדה על צבע הסדינים היא מנהג שאינו מחייב.
 2. במשך שבעת הימים האישה צריכה לבצע בדיקות שיעידו שהיא נקיה ממראות אוסרים (על אופן ביצוען תוכלי לקרוא כאן).
  האישה צריכה לבדוק את עצמה פעמיים בכל יום משבעת הימים: בדיקה ראשונה בבוקר (לא לפני הזריחה), ובדיקה שניה אחר הצהריים (לא לאחר השקיעה).
  אישה ששכחה לבצע אחת או יותר מהבדיקות, רשאית בדיעבד להמשיך בספירת ה”שבעה נקיים” כל עוד ביצעה לפחות בדיקה אחת ביום הראשון. בדיקה ביום השביעי הכרחית גם היא כדי שהאישה תוכל להשלים את הספירה ולטבול.
  מומלץ להתייעץ עם סמכות הלכתית בכל מקרה חריג.
  אישה הנתקלת בקושי (זמני או קבוע) לבצע את כל סדרת הבדיקות, תתייעץ עם רב או יועצת הלכה ותברר כיצד עליה לנהוג.

אישה שראתה במהלך שבעת הנקיים מראה שאוסר אותה צריכה להתחיל את תהליך הטהרה מחדש. במצב כזה אין היא נדרשת לשוב ולהמתין לפני שתוכל לבצע הפסק טהרה. עם זאת, אישה שרוצה לבצע הפסק טהרה באותו יום שבו שבה ונאסרה, צריכה לעשות את בדיקת ההפסק בשעות אחר הצהריים, סמוך לשקיעה, ולא להסתמך על בדיקה שעשתה בשעות הבוקר.

שימי לב: מראה בצבע אוסר שנראה על בד הבדיקה בעקבות בדיקה, אוסר את האישה בלי קשר לגודלו, אפילו אם מדובר בנקודה קטנטנה.
עם זאת, דיני כתמים חלים גם במהלך שבעה נקיים. כל מראה שהופיע על התחתונים או על חפץ אחר בלא שנלוותה אליו הרגשה הלכתית, יידון ככתם, וישנה משמעות רבה לגודלו של המראה ולחפץ שעליו נראה.
חשוב לזכור שהאישה איננה נאסרת אם ההפרשה אינה בצבע אוסר, גם אם נראתה בבדיקה פנימית או בצורה אוסרת אחרת.

כדאי לשאול שאלת חכם בכל מקרה שבו האישה אינה בטוחה לחלוטין שצבע ההפרשה הוא אדום או נוטה לאדום בבירור. ייתכן והצבע מותר, וניתן להמשיך בספירת שבעה נקיים כרגיל. נשמח לסייע באיתור רב או יועצת הלכה אליהם ניתן לפנות.
עד שתתקבל תשובה בנוגע למראה המסופק, מומלץ להמשיך בביצוע הבדיקות כרגיל.
אם יתברר שהצבע טהור, תוכל האישה להשלים את הספירה ולטבול במועד המתוכנן כיוון שהמשיכה לבצע בדיקות ולא הפסיקה את ספירת הנקיים.
אם יתברר שמדובר בצבע אוסר יהיה עליה להתחיל בספירה מחדש. הבדיקה התקינה הראשונה שעשתה לאחר הבדיקה האוסרת תיחשב כהפסק טהרה חדש. ספירת שבעה נקיים תחל למחרת.
כל זמן שלא התברר דין המראה, חשוב שהאישה תנהל במקביל ספירה לשבעה נקיים על פי כל אחת משתי האפשרויות.

בתום היום השביעי של שבעת הנקיים, לאחר שסיימה בהצלחה את סדרת הבדיקות, תשלים האישה את תהליך הטהרה בטבילה במקווה.
אם מסיבה כלשהי האישה נאלצת לדחות את טבילתה היא אינה צריכה להמשיך ולבצע בדיקות או ללבוש לבנים לאחר סוף היממה השביעית. תוכלי לקרוא על כך בהרחבה בדף התנהלות במקרה של דחיית טבילה. דין זה שונה במקרה של כלה הצריכה לטבול לפני חתונתה.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. נידה ס"ו .

2. שו"ע יו"ד סי' קפ"ג

3. נידה ל"א:

4. נידה ס"ח.

5. שו"ע יו"ד סי' קצ"ו סעיף א

6. רמ"א יו"ד סי' קצ"ו סעיף א

7. שו"ע יו"ד סי' קצ"ו סעיף ג

8. רמ"א יו"ד סי' קצ"ו סעיף ג

9. נידה ס"ח:

10. שו"ע יו"ד סי' קצ"ו סעיף ד

11. שו"ע יו"ד סי' קצ"ו סעיף י

12. רמ"א יו"ד סי' קצ"ו סעיף י