• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

דינה של תחתונית לבנה


העיסוק ההלכתי בכתמים על גבי תחתונית דקה הוא חדש יחסית. ההתייחסות לכתם כזה בזמן טהרה שונה מההתייחסות במהלך שבעה נקיים. בשל מגוון השיטות ההלכתיות בנושא, אם יש רב שהוא הפוסק הקבוע שלכם כדאי לבדוק מהי שיטתו ההלכתית בעניין זה.


שאלת מעמדה ההלכתי של תחתונית לבנה היא שאלה חדשה למדי, שכן רק לפני שנים מעטות יחסית הפך השימוש בתחתוניות במהלך החודש כולו לנפוץ. פוסקים שונים מתייחסים לתחתוניות לבנות באופנים הלכתיים שונים.

פוסקים רבים, וביניהם הרב הנקין והרב ורהפטיג המלווים את עבודת יועצות ההלכה, פוסקים כי תחתוניות דקות אין מקבלות טומאה, ולכן בזמן שהאישה מותרת כתם שיראה על גבי תחתונית לא יאסור את האישה, בלי קשר לצבעה של התחתונית (כמו כתם שנראה על בגד צבעוני. עוד על דיני כתמים תוכלי לקרוא כאן).

במהלך ספירת שבעה נקיים פסיקתם של הרב הנקין והרב ורהפטיג היא שהאישה אינה צריכה להימנע מלהשתמש בתחתוניות לבנות. 
במקרה שבמהלך שבעת הנקיים נראה על התחתונית כתם שקטן מהגודל ההלכתי ‘גריס‘ או שצבעו אינו צבע אוסר על פי ידיעת האישה או לאור שאלת חכם שהפנתה לרב או יועצת הלכה, היא יכולה להמשיך בספירת שבעת הנקיים כרגיל.
אולם במקרה שיראה על התחתונית כתם גדול מהגודל ההלכתי ‘גריס‘ שצבעו מוגדר צבע אוסר יהיה על האישה לבצע בדיקה פנימית שתוצאותיה יקבעו את מעמדה ההלכתי: אם המראה על עד הבדיקה יהיה מראה שאינו בצבע אוסר ניתן יהיה להמשיך כרגיל בספירת שבעה נקיים. אם המראה על עד הבדיקה יהיה בצבע אוסר הרי שיהיה צורך לבצע שוב הפסק טהרה מחודש, ולהתחיל בספירה חדשה של שבעה נקיים. עם זאת, במקרה של כתם כזה כדאי להתייעץ ולוודא שאכן יש צורך לבצע בדיקה.

בשל קשת הדעות ביחס לדינה של תחתונית, מומלץ שאישה שיש רב שהיא הולכת אחר פסיקותיו באופן קבוע, תברר את עמדתו ההלכתית בנושא.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. נידה נז:

2. נידה נט:

3. שו"ע יו"ד סי' ק"צ סעיף י