• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

חפיפה ועיון הגוף


צריך להתכונן לקראת הטבילה ולהסיר את כל החציצות.
ההכנה לטבילה כוללת שני שלבים: חפיפת הגוף ועיון הגוף.


חציצה הנמצאת על גופה של האישה בשעת הטבילה עשויה לפסול את הטבילה, ועל כן יש להתכונן לקראת הטבילה, ולדאוג להסיר את כל החציצות. ההכנה לטבילה כוללת שני שלבים: חפיפת הגוף, עיון הגוף.

תוכלי לעיין במאמר נפרד שדן בשאלה מתי ראוי לעשות את ההכנות לטבילה.

חפיפה:

"חפיפה" הוא הכינוי ההלכתי לפעולות הרחיצה המקדימות את הטבילה, ובעיקר רחיצת הגוף והשיער במים חמים וסבון.

–  יש לחפוף את כל שערות הראש והגוף במים חמים וסבון או שמפו ולרחוץ את כל הגוף במים חמים ובסבון. ניתן להשתמש במרכך שיער כדי להתיר את הקשרים בשיער ולהקל על סירוקו, אך יש להקפיד לשטוף היטב את כל שאריות החומר מעל השיער. המנהג המקובל הוא לרחוץ באמבטיה, וכך המים מגיעים לכל הגוף. אם החפיפה מתבצעת במקלחת יש להקפיד ולוודא שכל חלקי הגוף נשטפים כראוי. קשרים בשיער מהווים חציצה, ועל כן יש לסרק במסרק דק את שערות הראש, ולהפריד בעזרת האצבעות את שערות הגוף.

– במהלך הרחיצה יש להקפיד לשטוף גם מקומות נסתרים בגוף שהמים אינם מגיעים אליהם באופן טבעי (כגון הטבור, בית השחי או האזור שתחת השד וכדומה) מקומות אלו מכונים בהלכה "בית הסתרים". אין צורך שמי המקווה יגיעו אליהם בשעת הטבילה, אך הם צריכים להיות נקיים לחלוטין וללא כל חציצה. דין זה חל על כל המקומות הנסתרים שבגוף כמו חלל הפה, חלל האף והעיניים. יש לצחצח את השיניים היטב ולנקותם באמצעות חוט דנטאלי מכל לכלוך ושאריות מזון. כתרים וסתימות קבועים אינם חוצצים, אך יש להתייעץ עם רב או יועצת הלכה ביחס לטבילה עם כתר או סתימה זמניים.

– שיער אינו חוצץ כל עוד הוא מחובר לגוף, אפילו אם אינו רצוי לאישה (כגון שערות הרגלים או בית השחי).

– יש להסיר כל דבר שאינו חלק מהגוף כגון פריטי לבוש שונים, תכשיטים או עדשות מגע.

– יש להסיר תחבושות ופלסטרים. לגבי תחבושת שאינה ניתנת להסרה מסיבות רפואיות, יש להתייעץ עם רב או יועצת הלכה.

– יש לגזור את הציפורניים ולנקות אותן היטב מכל לכלוך. במקרה שחשוב מאד לטובלת שלא לגזוז את ציפורניה עליה להתייעץ עם רב או יועצת הלכה ולברר איך עליה לנהוג.

– יש להסיר איפור וצבעים קוסמטיים אחרים. איפור קבוע אינו חוצץ. צבע שיער אינו חוצץ כשהוא בשלמותו. בכל מקרה אחר יש להתייעץ עם רב או יועצת הלכה.

ברוב המקוואות מצויות רשימות מפורטות של הפעולות שיש לעשות כחלק מתהליך החפיפה. מומלץ לעיין בהן לפני הטבילה על מנת לוודא שכל פעולות החפיפה נעשו כראוי.

עיון הגוף:

האישה חייבת מדאורייתא לעיין בגופה לפני הטבילה ולוודא שלא נותרו עליו חציצות. חיוב זה מוטל על האישה ומצוי באחריותה הבלעדית.

האישה רשאית להיעזר בבלנית או באישה אחרת לשם ביצוע העיון בגופה, אך אינה מחוייבת לעשות זאת. 

מצוות העיון כוללת סקירה מדוקדקת של הגוף כולו ובדיקה ידנית של האיזורים אותם לא ניתן לראות. יש לוודא שאין קשרים בשיער באופן ידני או באמצעות מסרק.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. בבא קמא פ"ב.

2. נדה ס"ו:

3. שו"ע יו"ד סי' קצ"ט סעיף א – ב

4. רמ"א יו"ד סי' קצ"ט סעיף א – ב

5. נדה ס"ז.

6. מקוואות ט ב

7. שו"ע יו"ד סע' קצ"ח סעיף ה – ו

8. ש"ך יו"ד סי' קצ"ט ס"ק א

9. קידושין כה.

10. נדה ס"ו:

11. שו"ע יו"ד י' קצ"ח סעיפים כד-כו

12. שו"ע יו"ד סימן קצ"ח סעיפים א-ד

13. רמ"א יו"ד סימן קצ"ח סעיף א

14. שו"ע יו"ד סימן קצ"ח סעיפים י-י"א

15. שו"ע יו"ד סימן קצ"ח סעיף י"ח

16. שו"ע יו"ד סימן קצ"ח סעיף כ

17. רמ"א יו"ד סימן קצ"ח סכיף כ

18. שו"ע יו"ד סי' קצ"ט סעיף ח