• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

הסתרת הטבילה?


אכן מבחינה הלכתית לא ראוי לפרסם את הטבילה, אך אין הכוונה שחובה שאף אחת לא תדע עליה.

ישנם מצבים שבהם ההקפדה להסתיר את הטבילה נובעת מרצונה של הטובלת, שכמובן זכותה להתאמץ לשמור על פרטיותה. במקרים אחרים נשים מביעות דאגה שאינה נוגעת לרצונן אלא להלכה, ולכן חשוב לנו לחדד את משמעות ההנחיה ההלכתית.

ההנחיה ההלכתית שלא לפרסם ברבים את מועד הטבילה, נובעת מהחשיבות של שמירה על האינטימיות הזוגית. ההנחה המעשית וההלכתית שהזוג יקיים יחסים בעקבות הטבילה, הופכת את פירסומה לשיח קרוב לישיר על העולם המיני של בני הזוג. שיח כזה אינו ראוי בפומבי.
(דוגמה למעשה כזה שיהיה בעייתי הוא עידכון על מועד הטבילה ברשתות החברתיות).

לעומת זאת, כשמדובר בשיח ענייני ונחוץ לגבי הטבילה, למשל עם קרובת משפחה או שכנה שתוכל לסייע מבחינה לוגיסטית כדי לאפשר אותה, או להקל על הטובלת, הדבר מותר.

בדומה לכך, אין צורך הלכתי להימנע ממצבים שבהם יתכן שניתן יהיה להסיק שהיתה טבילה. ודאי שאין צורך לדחות טבילה מחשש ממצב שבו דבר הטבילה יוודע.


המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.