• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

הסתרת הטבילה?


אכן מבחינה הלכתית לא ראוי לפרסם את הטבילה, אך אין הכוונה שחובה שאף אחת לא תדע עליה.

ישנם מצבים שבהם ההקפדה להסתיר את הטבילה נובעת מרצונה של הטובלת, שכמובן זכותה להתאמץ לשמור על פרטיותה. במקרים אחרים נשים מביעות דאגה שאינה נוגעת לרצונן אלא להלכה, ולכן חשוב לנו לחדד את משמעות ההנחיה ההלכתית.

ההנחיה ההלכתית שלא לפרסם ברבים את מועד הטבילה, נובעת מהחשיבות של שמירה על האינטימיות הזוגית. ההנחה המעשית וההלכתית שהזוג יקיים יחסים בעקבות הטבילה, הופכת את פירסומה לשיח קרוב לישיר על העולם המיני של בני הזוג. שיח כזה אינו ראוי בפומבי.
(דוגמה למעשה כזה שיהיה בעייתי הוא עידכון על מועד הטבילה ברשתות החברתיות).

לעומת זאת, כשמדובר בשיח ענייני ונחוץ לגבי הטבילה, למשל עם קרובת משפחה או שכנה שתוכל לסייע מבחינה לוגיסטית כדי לאפשר אותה, או להקל על הטובלת, הדבר מותר.

בדומה לכך, אין צורך הלכתי להימנע ממצבים שבהם יתכן שניתן יהיה להסיק שהיתה טבילה. ודאי שאין צורך לדחות טבילה מחשש ממצב שבו דבר הטבילה יוודע.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.