• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  צורת הטבילה


  על מנת שהטבילה תהיה כשרה, צריך שכל גופה ושערה של הטובלת יימצאו בבת אחת בתוך מי המקווה ושהמים יוכלו להגיע לכל חלקי גופה. אופן הטבילה נועד לאפשר זאת.


  על מנת שהטבילה תהיה כשרה, צריך שכל גופה ושערה של הטובלת יימצאו בבת אחת בתוך מי המקווה. כדי שטבילה כזו אכן תתרחש, הגוף צריך להיות רפוי כך שהמים יוכלו להגיע לכל המקומות הגלויים בעת ובעונה אחת. 
  על הטובלת לעמוד במים כאשר זרועותיה אינן צמודות לגופה, רגליה אינן צמודות זו לזו, ידיה פתוחות ואצבעות ידיה מופרדות מעט, עיניה ופיה סגורים באופן רפוי, והיא נוטה מעט קדימה. 
  בכדי לאפשר למים לגעת בכל חלקי הגוף יש להרטיב את הגוף כולו במי המקווה ורק אחר כך לטבול באופן רפוי. ראוי להשתדל להרטיב אזורים נסתרים כגון בית השחי, קפלי שומן, והאזור שתחת החזה, אף שהם נחשבים ל"בית הסתרים" ואם לא יגיעו אליהם מים הטבילה תהיה כשרה כל עוד לא היו עליהם חציצות.

  ברוב קהילות ישראל המנהג הוא לטבול בעמידה – במאונך, אך מנהג חב"ד הוא לטבול במאוזן. מי המקווה צריכים להיות עמוקים דיים כדי לאפשר טבילה של כל הגוף כאחד, וישנן מדרגות המובילות אל תוך המקווה. במקרה שבו יש לאישה קושי לרדת במדרגות, ניתן להתייעץ עם הבלניות כדי למצוא את הדרך הנכונה לסייע לה להצליח לטבול במקווה כדין. ניתן למצוא במאגר המקוואות הארצי את מספרי הטלפון של הבלניות והמקוואות ברחבי הארץ, וכן את פרטיהם של מקוואות מיוחדים המותאמים לטבילת נשים נכות.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. בבא קמא פ"ב.

  2. נדה ס"ו:

  3. שו"ע יו"ד סי' קצ"ט סעיףא

  4. נדה ס"ז.

  5. שו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיפים ל"ה-ל"ט

  6. שו"ע הרב דיני תקוני המקווה ועשייתה

   

  תפריט נגישות