• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  ברכת הטבילה


  הטבילה מלווה בברכה. הנוסח של הברכה זהה בכל עדות ישראל, אולם הזמן שבו נאמרת הברכה שונה מעדה לעדה.


  הטבילה מלווה בברכה, וזה לשונה: "ברוך אתה ה‘ א-לוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על הטבילה".
  נוסח זה זהה בכל עדות ישראל, אולם עיתוי אמירת הברכה משתנה מעדה לעדה:
  על פי הפסיקה הספרדית יש לברך לפני הכניסה למקווה בעוד האישה לבושה בחלוק, ומיד אחרי הברכה עליה להסירו ולטבול.
  הנוהג האשכנזי הוא לטבול פעם אחת ללא ברכה ואז לברך את ברכת הטבילה בתוך מי המקווה, ולאחריה לטבול פעם נוספת. אמנם בדרך כלל אין מברכים ללא בגדים, אך בשעת הטבילה המים נחשבים ככיסוי מספיק על מנת לאפשר ברכה. אשר על כן, יש לברך כאשר המים מכסים לפחות את פלג הגוף התחתון, ויש להקפיד שלא להסתכל לתוך המים (אל מקום הערווה) בשעת אמירת הברכה. נהוג לחצוץ בין הלב לערווה באמצעות שילוב הידיים תחת החזה. יש שנהגו לכסות גם את שיער הראש בזמן אמירת הברכה.

  ברבות מעדות ישראל נהגו להוסיף על טבילות החובה טבילות נוספות. יש נשים הטובלות שלוש פעמים, ואחרות הטובלות אפילו שבע פעמים. מנהגים אלו כולם טובים להלכה, וכל אישה תנהג בנושא זה כמנהג אימה.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. שו"ע יו"ד סי' ר סעיף א

  2. רמ"א יו"ד סי' ר סעיף א

  3. השל"ה מובא בבאר היטב ר' א

  4. חקרי לב יו"ד חלק ג הל' טבילה סי' ל"א

   

  תפריט נגישות