• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  תפקיד הבלנית


  ישנה חובה הלכתית שאישה יהודיה מבוגרת (לפחות בת שתים עשרה שנים ויום) תצפה בטבילה לוודא שכל גופה ושערותיה של הטובלת נכנסו למים בבת אחת, שהרי אפילו שערה בודדת מחוץ למים בזמן הטבילה, פוסלת את הטבילה. בימינו לעיתים קרובות הבלניות העובדות במקוואות ממלאות תפקיד זה.


  ישנה חובה הלכתית שאישה יהודיה מבוגרת (לפחות בת שתים עשרה שנים ויום) תצפה בטבילה לוודא שכל גופה ושערותיה של הטובלת נכנסו למים בבת אחת, שהרי אפילו שערה בודדת מחוץ למים בזמן הטבילה, פוסלת את הטבילה. בימינו לעיתים קרובות הבלניות העובדות במקוואות ממלאות תפקיד זה.

  החפיפה והעיון בגופה בכדי לוודא שלא יהיו חציצות, הן חובות המוטלות על הטובלת עצמה. אם היא רוצה בכך הטובלת יכולה להיעזר בבלנית לבדוק במקומות שבהם קשה לה לעיין לבד, כמו הגב. 
  יש להדגיש שאין חובה הלכתית להיבדק על ידי הבלנית, והדבר תלוי ברצון הטובלת. 
  לפעמים הבלנית חוזרת באוזני הטובלת על פרטי ההכנה בכדי לוודא שהיא הכינה את עצמה לטבילה כראוי. אין צורך לענות ולאשר כל פרט ברשימה, ובדרך כלל הבלנית גם אינה מצפה לכך. זוהי תזכורת אחרונה לפני הטבילה שעשויה לסייע לטובלת לוודא שלא שכחה דבר. 
  מלבד תפקידה ההלכתי של הבלנית, נוכחותה בעת הטבילה חשובה מבחינה בטיחותית.

  במקרה שקשה לאישה לטבול בנוכחות הבלנית, יכולה כל אישה יהודיה בוגרת (כגון אמהּ או חברתה) למלא את התפקיד. אישה המתביישת להיראות ערומה בפני אישה אחרת, אפילו כזו הקרובה אליה, תתייעץ עם רב או יועצת הלכה על מנת למצוא דרך שתאפשר לה לטבול כדין.

  בהעדר בלנית או אישה אחרת שתשגיח על הטבילה, יש להתייעץ עם רב או יועצת הלכה ולברר כיצד לנהוג.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. שו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף מ

  תפריט נגישות