• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

תפקיד הבלנית


ישנה חובה הלכתית שאישה יהודיה מבוגרת (לפחות בת שתים עשרה שנים ויום) תצפה בטבילה לוודא שכל גופה ושערותיה של הטובלת נכנסו למים בבת אחת, שהרי אפילו שערה בודדת מחוץ למים בזמן הטבילה, פוסלת את הטבילה. בימינו לעיתים קרובות הבלניות העובדות במקוואות ממלאות תפקיד זה.


ישנה חובה הלכתית שאישה יהודיה מבוגרת (לפחות בת שתים עשרה שנים ויום) תצפה בטבילה לוודא שכל גופה ושערותיה של הטובלת נכנסו למים בבת אחת, שהרי אפילו שערה בודדת מחוץ למים בזמן הטבילה, פוסלת את הטבילה. בימינו לעיתים קרובות הבלניות העובדות במקוואות ממלאות תפקיד זה.

החפיפה והעיון בגופה בכדי לוודא שלא יהיו חציצות, הן חובות המוטלות על הטובלת עצמה. אם היא רוצה בכך הטובלת יכולה להיעזר בבלנית לבדוק במקומות שבהם קשה לה לעיין לבד, כמו הגב. 
יש להדגיש שאין חובה הלכתית להיבדק על ידי הבלנית, והדבר תלוי ברצון הטובלת. 
לפעמים הבלנית חוזרת באוזני הטובלת על פרטי ההכנה בכדי לוודא שהיא הכינה את עצמה לטבילה כראוי. אין צורך לענות ולאשר כל פרט ברשימה, ובדרך כלל הבלנית גם אינה מצפה לכך. זוהי תזכורת אחרונה לפני הטבילה שעשויה לסייע לטובלת לוודא שלא שכחה דבר. 
מלבד תפקידה ההלכתי של הבלנית, נוכחותה בעת הטבילה חשובה מבחינה בטיחותית.

במקרה שקשה לאישה לטבול בנוכחות הבלנית, יכולה כל אישה יהודיה בוגרת (כגון אמהּ או חברתה) למלא את התפקיד. אישה המתביישת להיראות ערומה בפני אישה אחרת, אפילו כזו הקרובה אליה, תתייעץ עם רב או יועצת הלכה על מנת למצוא דרך שתאפשר לה לטבול כדין.

בהעדר בלנית או אישה אחרת שתשגיח על הטבילה, יש להתייעץ עם רב או יועצת הלכה ולברר כיצד לנהוג.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. שו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף מ