• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

שמירה על פרטיות הטובלות


יתכן שתפגשי במקווה או בדרך אליו נשים נוספות שבאו לטבול באותו זמן. חשוב שלא לספר על כך לאחרים כפי שחשוב לך שאותן נשים לא תספרנה על המפגש איתך.


לא ראוי לחשוף את המועד שבו טובלת אישה במקווה.

יתכן שתפגשי במקווה או בדרך אליו נשים נוספות שבאו לטבול באותו זמן. חשוב שלא לספר על כך לאחרים כפי שחשוב לך שאותן נשים לא תספרנה על המפגש איתך.

בהתאם, אם את רוצה לפגוש את בעלך לאחר הטבילה, מוטב לקבוע מקום מפגש שאינו צמוד למקווה, כדי למנוע פגישה בינו לבין הנשים הבאות לטבול.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

רמ"א יו"ד סי' קצ"ח סעיף מ"ח