• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  טבילה בליל שבת או חג


  אישה שזמן טבילתה הוא בליל שבת או בליל יום טוב, צריכה לתת את הדעת על כמה עניינים הקשורים להלכות שבת וחג.


  אישה שזמן טבילתה הוא בליל שבת או בליל יום טוב, צריכה לתת את הדעת על כמה עניינים הקשורים להלכות שבת וחג.

  החפיפה

  תהליך החפיפה הכולל הסרה של כל החציצות והכנת הגוף לטבילה חייב להתבצע לפני כל טבילה. התהליך כולל בין היתר פעולות האסורות בשבת ובחג (כמו למשל סירוק השיער) ולכן על האישה להקפיד ולסיים את כל ההכנות לטבילה לפני הדלקת הנרות וכניסת השבת או החג. מומלץ לאישה לחזור ולוודא עוד לפני כניסת השבת או החג שלא שכחה אף אחת מפעולות ההכנה. אם אישה מגלה לאחר כניסת השבת או החג שיש על גופה חציצה ששכחה להסיר והסרתה כרוכה בחילול שבת, עליה לפנות באופן מיידי לסמכות הלכתית זמינה. יש מקרים בהם יתברר שניתן בכל זאת לטבול טבילה כשרה, ויש מקרים בהם יהיה עליה להמתין, ותוכל לטבול רק במוצאי השבת או החג לאחר שתסיר את החציצה. עיון הגוף בסמוך לטבילה הוא חיוב דאוריתא שחל תמיד, וחשוב שהטובלת תקפיד לקיימו גם בשבת וביום טוב.

  שטיפת הגוף לפני הטבילה

  אישה הטובלת בימות החול רוחצת את עצמה במקלחת המקווה, אפילו אם כבר הכינה את עצמה בבית לטבילה. בשבת אין אפשרות להתקלח במים חמים, ולכן נהגו להרטיב את הגוף והשיער במי המקווה קודם הטבילה. כאשר הגוף רטוב, קל יותר למי המקווה להגיע לכל חלקי הגוף, והשיער אינו צף בשעת הטבילה.

  פעולות האסורות בשבת לאחר הטבילה

  לאחר הטבילה, כאשר האישה מתלבשת ומתארגנת, עליה להקפיד שלא לעשות פעולות האסורות בשבת. יש להימנע מסחיטה של השיער או סירוקו במסרק. על שימוש באיפור תוכלי לקרוא בהרחבה בטור מיוחד על נושא איפור וטבילה בשבת וחג.

  לעיתים מופיע בלוח השנה רצף ימים שאינם ימי חול. כך למשל בלילה השני של ראש השנה, כמו גם במקרה שבו חל חג במוצאי שבת, או שחג חל ביום שישי. מידע בעניין יש בדף טבילה בליל חג/ שבת שני ברצף.

   

  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  לעיון נוסף:

  1. בבא קמא פ”ב.

  2. נידה ס”ח.

  3. שו”ע יו”ד סי’ קצ”ט סעיף ג

  4. רמ”א יו”ד סי’ קצ”ט סעיף ג

  5. שו”ע יו”ד סי’ קצ”ט סעיפים ד-ז

  6. רמ”א יו”ד סי’ קצ”ט סעיפים ד, ו

  תפריט נגישות