• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

טהרה לאחר לידה


הטהרה לאחר לידה שונה הלכתית ופיזיולוגית מטהרה בזמנים אחרים.


אישה המבקשת להיטהר לאחר לידה, אינה יכולה לטבול בטרם יעברו שבעה ימים מלידת בן או ארבעה עשר ימים מלידת בת.
בפועל נדרש בדרך כלל זמן ארוך בהרבה על מנת להשלים את תהליך הטהרה. רוב הנשים ממשיכות לדמם כחודש לפחות, ונשים רבות תדממנה אפילו קרוב לחודשיים. אצל חלק מהנשים יופיעו לאחר הפסקת הדימום המסיבי דימומים קלים יותר לפרקי זמן משתנים.

איזור הנרתיק ותעלת הלידה רגישים במיוחד בחודשים שלאחר לידה. מסיבה זו אישה המצויה בתהליך הטהרה לאחר לידה אינה צריכה לבצע בדיקת מוך דחוק.
במהלך שבעה נקיים צריכה היולדת לבצע שתי בדיקות בכל יום, ככל אישה. יולדת שנתקלת בקושי מיוחד תפנה לסמכות הלכתית לבחון את האפשרות להפחית במספר הבדיקות בתהליך הטהרה הסמוך ללידה.

לעיתים קורה שיולדת חושבת שפסקה מלדמם אך בכל פעם שהיא מנסה לבצע בדיקה היא מוצאת דם טרי באותו צד של הנרתיק. מצב כזה עשוי להצביע על הימצאות פצע בנרתיק. פצע כזה יכול להיגרם בשל חיכוך האזור הרגיש או בעקבות תפרים שלא התאחו לחלוטין. הסברים בנושא תוכלי למצוא בדף המידע העוסק בדם מכה.

בדיקת רופאת נשים בתום משכב הלידה חשובה מאד. הזמן המומלץ לבדיקה הוא שישה שבועות אחרי הלידה, אך אין מניעה לבקר אצל הרופאה מעט מוקדם או מאוחר יותר. בדיקה גינקולוגית שגרתית המתבצעת על ידי רופאי נשים אינה אוסרת את האישה אלא אם כן נצפה במהלך הבדיקה דם יוצא מהרחם. (לגבי הליכים רפואיים אחרים עייני כאן)

לקראת הביקור אצל הרופאה מומלץ לעיין במידע הנוגע למניעת הריון אחרי לידה כדי להגיע לבדיקה עם שאלות ממוקדות.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. ויקרא פרק י”ב פס ב-ה

2. שו”ע יו”ד סי’ קצ”ד סעיף א

3. רמ”א יו”ד די’ קצ”ד סעיף א