• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

‘חופת נידה’


במקרה שבו החתונה נערכת בזמן שהכלה אינה טהורה, הנישואים תקפים אך נדרשת התייחסות והתארגנות מיוחדת למצב הזה.


במקרה שבו החתונה נערכת בזמן שהכלה אינה טהורה, הנישואים תקפים אך נדרשת התייחסות מיוחדת למצב, והתארגנות לקראת תקופת הנישואין הראשונה.

ראשית, מכיוון שבני הזוג אסורים וחייבים לנהוג בכל דיני הרחקות נוצרים מספר שינויים בטקס הנישואין עצמו. שינויים אלו נעשים בדיסקרטיות כשרק מספר קטן והכרחי של נוכחים מודע אליהם, על מנת למנוע אי נעימות. על בני הזוג ליידע את הרב המחתן על מצבם בכדי שיסביר להם כיצד עליהם לנהוג בחתונה, וינהל את הטקס בהתאם.

בנוסף לכך, העובדה שבני הזוג אסורים עד שיסתיים תהליך הטהרה דורשת היערכות מיוחדת. בדרך כלל כאשר בני הזוג אסורים, אמנם חלים עליהם דיני הרחקות אך לא חלים עליהם דיני ייחוד: אין כל מניעה שיישנו לבדם בביתם, וקל וחומר שמותר להם להתייחד במשך היום. במקרה של חופת נידה, הדין שונה. בשל המצב הרגיש בו נמצאים בני הזוג שנישאו מבלי שהיתה להם אפשרות לממש את נישואיהם אסור להם להתייחד, ויש לדאוג לסידורי לינה מיוחדים. מומלץ לזוג הנמצא במצב זה להתייעץ באופן אישי עם רב או יועצת הלכה ולברר כיצד עליהם לנהוג בימים שנותרו עד הטבילה במקווה.

דינים דומים יחולו במקרה בו הכלה היתה טהורה בחתונה, אך נאסרה לפני שבני הזוג קיימו יחסי אישות מלאים. זוג הנקלע למצב כזה יפנה לסמכות הלכתית על מנת לברר כיצד עליהם לנהוג.

אין ספק שהטוב ביותר הוא למנוע מראש מצב של חופת נידה, ובד"כ הדבר אפשרי באמצעות תכנון מדויק של תאריך החתונה או שימוש באמצעים הורמונליים (ראי קביעת תאריך החתונה) אך גם בתכנון המיטבי עלולות להיווצר תקלות. על זוג הנקלע למצב זה לזכור שהנישואים יימשכו בעז"ה שנים רבות, וקשיים בשבועות הראשונים לא יעיבו על חיים מלאי אושר.


המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


תפריט נגישות