• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

טהרה לקראת החתונה


ישנם כמה הבדלים בין תהליך הטהרה לקראת החתונה לבין תהליך הטהרה בשאר המקרים.


תהליך הטהרה של כלה לפני החתונה שונה מעט מתהליך הטהרה אצל כל אישה אחרת לאור העובדה שהתהליך מתבצע לראשונה.

כלה הנטהרת לפני חתונתה אינה צריכה להמתין לפני שתתחיל בתהליך הטהרה, והיא רשאית להתחיל בתהליך ולבצע בדיקת הפסק טהרה מיד כשיסתיים הדימום.
כמו כן, כלה אינה חייבת בביצוע בדיקת מוך דחוק.

ביצוע בדיקות הלכתיות לראשונה עשוי לעורר שאלות. תוכלי למצוא התייחסות לנושא זה בדף המידע על בדיקות לפני החתונה.

זמן הטבילה לקראת החתונה דורש התייחסות מיוחדת, המופיעה בדף המידע על טבילה לפני החתונה.

בכל שאר העניינים זהה התהליך שעוברת הכלה לתהליך הטהרה שעוברת כל אישה אחרת. הסברים מפורטים על תהליך הטהרה תוכלי למצוא כאן.


המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


תפריט נגישות