• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

טהרה לקראת החתונה


ישנם כמה הבדלים בין תהליך הטהרה לקראת החתונה לבין תהליך הטהרה בשאר המקרים.


תהליך הטהרה של כלה לפני החתונה שונה מעט מתהליך הטהרה אצל כל אישה אחרת לאור העובדה שהתהליך מתבצע לראשונה.

כלה הנטהרת לפני חתונתה אינה צריכה להמתין לפני שתתחיל בתהליך הטהרה, והיא רשאית להתחיל בתהליך ולבצע בדיקת הפסק טהרה מיד כשיסתיים הדימום.
כמו כן, כלה אינה חייבת בביצוע בדיקת מוך דחוק.

ביצוע בדיקות הלכתיות לראשונה עשוי לעורר שאלות. תוכלי למצוא התייחסות לנושא זה בדף המידע על בדיקות לפני החתונה.

זמן הטבילה לקראת החתונה דורש התייחסות מיוחדת, המופיעה בדף המידע על טבילה לפני החתונה.

בכל שאר העניינים זהה התהליך שעוברת הכלה לתהליך הטהרה שעוברת כל אישה אחרת. הסברים מפורטים על תהליך הטהרה תוכלי למצוא כאן.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.