• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

בדיקות הלכתיות לפני החתונה


כמו כל אישה בתהליך הטהרה, גם כלה צריכה לעשות בדיקות במהלך שבעת הנקיים. הדגש שניתן לכלה הוא לעשות את הבדיקות בזהירות ובעדינות רבה.


כלה לפני חתונתה, ככל אישה בתהליך הטהרה, צריכה לבצע בדיקות במהלך שבעה נקיים.

ההדרכה המיוחדת לכלה היא לעשותן בזהירות רבה. הבדיקות אינן צריכות להגיע אל אותו העומק אליו תגענה לאחר הנישואים, אלא רק אל המקום אליו יכולה הכלה להגיע ללא קושי.

יש כלות שנרתעות מבדיקות אלו בשל חשש לפגוע בקרום הבתולים. חשש זה אינו מוצדק שכן קרום הבתולים הוא גמיש ויש בו פתח (דרכו יוצא דם הוסת) המאפשר לאצבע אחת לפחות להיכנס פנימה. בדיקה עדינה לא תקרע את קרום הבתולים אלא במקרים נדירים וחריגים ביותר.

אם בכל זאת כלה מוצאת דם על עד הבדיקה וחושבת שאין מקורו בדימום מהרחם אלא מפגיעה בקרום הבתולים עליה לשאול שאלת חכם: דימום מקרום הבתולים (שלא בזמן קיום יחסי אישות, הנכנסים לגדר דם בתולים) נחשב לעיתים לדם מכה ואינו מטמא, ועליה לברר מה יהיה הדין במקרה הפרטי שלה.

לעיתים עובר זמן מה עד שהבדיקות מתבצעות בנוחות. כלה שמעוניינת בכך, יכולה לנסות ולהתאמן בביצוע הבדיקות במחזורים שלפני חתונתה. נסיונות אלו עשויים להקל עליה כשתבצע את הבדיקות בזמן אמת. מאחר ותהליך הבדיקה דומה במידה רבה להחדרת טמפון, שימוש בטמפון עשוי להקל על ההסתגלות לביצוע בדיקות.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.