• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  בדיקות הלכתיות לפני החתונה


  כמו כל אישה בתהליך הטהרה, גם כלה צריכה לעשות בדיקות במהלך שבעת הנקיים. הדגש שניתן לכלה הוא לעשות את הבדיקות בזהירות ובעדינות רבה.


  כלה לפני חתונתה, ככל אישה בתהליך הטהרה, צריכה לבצע בדיקות במהלך שבעה נקיים.

  ההדרכה המיוחדת לכלה היא לעשותן בזהירות רבה. הבדיקות אינן צריכות להגיע אל אותו העומק אליו תגענה לאחר הנישואים, אלא רק אל המקום אליו יכולה הכלה להגיע ללא קושי.

  יש כלות שנרתעות מבדיקות אלו בשל חשש לפגוע בקרום הבתולים. חשש זה אינו מוצדק שכן קרום הבתולים הוא גמיש ויש בו פתח (דרכו יוצא דם הוסת) המאפשר לאצבע אחת לפחות להיכנס פנימה. בדיקה עדינה לא תקרע את קרום הבתולים אלא במקרים נדירים וחריגים ביותר.

  אם בכל זאת כלה מוצאת דם על עד הבדיקה וחושבת שאין מקורו בדימום מהרחם אלא מפגיעה בקרום הבתולים עליה לשאול שאלת חכם: דימום מקרום הבתולים (שלא בזמן קיום יחסי אישות, הנכנסים לגדר דם בתולים) נחשב לעיתים לדם מכה ואינו מטמא, ועליה לברר מה יהיה הדין במקרה הפרטי שלה.

  לעיתים עובר זמן מה עד שהבדיקות מתבצעות בנוחות. כלה שמעוניינת בכך, יכולה לנסות ולהתאמן בביצוע הבדיקות במחזורים שלפני חתונתה. נסיונות אלו עשויים להקל עליה כשתבצע את הבדיקות בזמן אמת. מאחר ותהליך הבדיקה דומה במידה רבה להחדרת טמפון, שימוש בטמפון עשוי להקל על ההסתגלות לביצוע בדיקות.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  תפריט נגישות