• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט
סרגל צידי

טבילה לקראת החתונה


החובה לטבול במקווה לפני החתונה נובעת משני דינים שונים, ולכן כל כלה חייבת בספירת שבעה נקיים וטבילה, אפילו אם טבלה מאז הפעם האחרונה שבה ראתה וסת. כמו כן על הטבילה להתבצע קרוב ככל האפשר ליום החתונה.


החובה לטבול במקווה לפני החתונה נובעת משני דינים שונים, שלשניהם יש משמעות בשעה שקובעים את זמן הטבילה:

האחד- טהרה מטומאת נידה: על הכלה לעשות הפסק טהרה לספור שבעה נקיים ולטבול כיון שטרם נטהרה ממחזורים קודמים אף אם עבר זמן רב מאז הוסת האחרונה.

לו היתה זו המטרה היחידה של טבילה לפני החתונה היתה האישה יכולה לטבול מיד כשתשלים את תהליך הטהרה ללא קשר למועד החופה. אך לא כך הם פני הדברים. 
חובת הטבילה לפני החתונה נובעת גם מדין נוסף – דין "דם חימוד": ישנה הנחה הלכתית שאישה שהסכימה להצעת נישואים עשויה לדמם מהתרגשות ומצפייה לחתונה המתקרבת. מאחר ודימום זה עשוי  להיות מועט עד כדי כך שלא תרגיש בו, חז"ל קבעו שאישה כזו תיאסר גם אם לא תראה דם כלל. כיוון שכך, כל כלה, אף אם כבר עברה את גיל המעבר, צריכה לספור שבעה נקיים ולטבול במקווה לפני חתונתה. באופן דומה, גם אישה שהייתה נשואה בעבר ולא דיממה מאז הפעם האחרונה שטבלה, ועכשיו עומדת להינשא שוב, צריכה לספור שבעה נקיים ולטבול בשל חשש זה.

זמנה של טבילה מחשש דם חימוד צריך להיות קרוב ככל האפשר למועד החתונה. במקרה שטבילה בלילה הסמוך לחתונה אינה אפשרית יכולה הכלה להקדים את הטבילה, אך במגבלות הלכתיות מסוימות. לפי חלק מהשיטות, טבילה קודם ללילה שלפני החתונה תחייב בדיקות בכל יום עד החתונה על מנת לוודא שלא הופיע דימום חדש. לפי שיטות אחרות די בכך שטבלה תוך ארבעה ימים מהחתונה ואז אינה צריכה לעשות בדיקות נוספות. כלה שיש לה צורך להקדים את הטבילה תתייעץ באופן אישי עם סמכות הלכתית ותברר כיצד עליה לנהוג.


המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. נידה ס"ו.

2. שו"ע יו"ד סי' קצ"ב סעיפים א-ד

3. רמ"א יו"ד סי' קצ"ב סעיפים א-ד

תפריט נגישות