• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט
סרגל צידי

ליל כלולות


על קיום יחסים לראשונה.


קיום יחסים בין בני הזוג הוא חלק חשוב ומרכזי בנישואים, ו"בעילת מצווה" – קיום היחסים בפעם הראשונה, מביא את הנישואים לידי מימוש.

למרות העדיפות הברורה לקיום יחסים בהקדם, אין חיוב הלכתי חד משמעי שיתקיימו באותו הלילה. במקרה שיש קושי בקיום יחסים בליל החתונה אין איסור הלכתי לדחות אותם, ואל לבני הזוג לכפות על עצמם לקיים יחסי אישות מתוך כורח. אפשר גם שבני הזוג יחליטו מראש לקיים יחסים רק בלילה שלאחר ליל החתונה, ורק אם שניהם ירצו בכך יקדימו את קיום היחסים.
הוצאת שכבת זרע לבטלה בכוונה אסורה גם על חתן בליל חתונתו. אולם אם מתוך ההתרגשות תפלט שכבת זרע אל לאיש לייסר עצמו על כך.

חשוב לזכור שבני זוג שבחרו לא לקיים יחסים, והאישה נאסרה בטרם ניסו לממש את נישואיהם, אסורים בייחוד ואינם יכולים לישון יחד בבית נפרד (במקרה כזה יש לקבל הדרכה מדוייקת מרב או יועצת הלכה כיצד עליהם לנהוג). מוטב לעשות מאמץ למנוע מצב זה. עם זאת, אל לבני הזוג להכריח את עצמם לקיים יחסים מסיבה זו אם יש להם קושי לעשות זאת.

אין זה הכרחי שיראה דם בפעם הראשונה שתקיימו יחסים. דיני דם בתולים קובעים כי לאחר קיום יחסים מלאים לראשונה בני הזוג יאסרו. ההנחה ההלכתית היא שבהחלט עשוי להיות מצב שבו לא יראו בני הזוג דם, ודווקא לכן ההלכה לפיה בני הזוג נאסרים לאחר קיום יחסים לראשונה היא אחידה וחלה בכל מקרה.
אין הכרח שתחושי כאב בשל קיום יחסים, גם לא בפעם הראשונה. אם את מרגישה את איברו נכנס לתוך הנרתיק, והוא מרגיש את נרתיקך סביב איברו הרי שיש ביניכם חיבור מלא. זכיתם שהחיבור הפיזי יהיה פשוט וקל וללא צער או כאב, וטוב שכך.

עולם היחסים הפיזיים ביניכם הוא עולם חדש, ולו שפה משלו. שניכם נמצאים כרגע בתהליך של לימוד השפה החדשה הזו. זוגות רבים עלולים להיתקל בקשיים כאלו ואחרים סביב נושא זה בפרט בתקופה הראשונה לנישואיהם. יחד עם זאת חשוב מאוד לדעת שלא כדאי למשוך קושי לאורך זמן וב"ה ישנם כיום אפשרויות רבות לעזרה ולטיפול בתחום זה. חשוב להדגיש כי פעמים רבות מדובר בקושי נקודתי שבעזרת טיפול טוב ונכון יכול למצוא את פתרונו בנקל. לעומת זאת עיכוב בפניה לבירור הנושא מסיבות שונות עלול לגרום להחמרת הבעיה.

 


המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


תפריט נגישות