• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

חישובי וסתות בהריון


כיצד יש לחשב וסתות בהריון? דף זה עוסק במצבים שונים שבהם מתעוררת שאלה זו.


אישה שיש לה וסת קבוע צריכה להמשיך לחשוש לוסת זו במשך שלושת חודשי ההריון הראשונים.

אצל אישה שיש לה וסת לא קבוע, ימי הפרישה שחושבו לפי הוסת שקדמה להריון אותן היתה צריכה לשמור (וסת החודש, וסת ההפלגה ועונה בינונית), בדרך כלל יחלפו לפני שתגלה שהיא בהריון. לאחר שחלפו וסתות אלו ולא הופיעה וסת הרי שאין תאריך חדש לחשב על פיו ימי פרישה חדשים ואין סיבה לעשות זאת.

 אם מסיבה כלשהי ישנו דימום במהלך ההריון, בראש ובראשונה יש להקפיד להיבדק ולברר את המשמעות הפיזיולוגית של הדימום. מבחינת חישובי וסתות, אפילו במקרה שבו בני הזוג נאסרו בעקבות הדימום, אחרי שלושת החודשים הראשונים אין צורך לקבוע ימי פרישה בעקבות דימום אם יתרחש. בשלושת החודשים הראשונים, אם יש דימום אוסר שבמצבים אחרים היה מחייב חישוב וסתות, יש לעשות זאת גם במקרה של הריון.

 


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.