• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

דימום במהלך הריון


בכל מקרה של דימום בהריון חובה לפנות להתייעצות רפואית. במקביל ניתן למצוא כאן מידע על ההיבטים ההלכתיים של המצב.


בכל מקרה של דימום בהריון יש לגשת לבדיקה רפואית בהקדם.

אישה נאסרת בהריון לפי אותם כללים שקיימים בזמנים אחרים: אם היא רואה דימום בשטף, מראה שאוסר על פי דיני כתמים, או מראה בצבע אוסר על גבי חפץ שהיה בנרתיק, וכן בשאר המצבים שניתן לקרוא עליהם בדף המידע העוסק בנושא באופן כללי כאן. במקרה כזה חלים על בני הזוג כל ההלכות הנוגעות להתנהלות במהלך תקופת האיסור כמו בכל מקרה אחר.

במקרה שבני הזוג אכן נאסרים במהלך ההריון תהליך הטהרה גם הוא מתקיים במהלך ההריון כמו בכל זמן אחר. יש לפנות להתייעצות עם רב או יועצת הלכה במקרה שיש מניעה רפואית לבצע את התהליך באופן הרגיל. חשוב לזכור במקרה כזה שאי אפשר להתחיל בספירת שבעה נקיים לפני שיחלפו ימי ההמתנה המינימליים.

על הדינים הנוגעים לחישובי וסתות בהריון ניתן לקרוא כאן.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.