• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

ניתוח קיסרי


על המשמעות ההלכתית של ניתוח קיסרי בהקשר של טהרה אחרי לידה.


במקרה של ניתוח קיסרי הקטגוריה ההלכתית "יולדת" לא חלה על האישה ולא מתקיימת טומאת לידה. לכן, באופן תאורטי, אישה שלא מדממת כלל בעקבות ניתוח קיסרי לא נאסרה. עם זאת, כיוון שבדרך כלל גם בניתוח קיסרי מופיע דימום מתוך הרחם מיד לאחר הלידה, הרי שהאישה נאסרת, ומרבית הפרטים הנוגעים לתהליך הטהרה לאחר לידה זהים במקרה של לידה קיסרית ולידה נרתיקית.

הבדל מעשי יתקיים במקרה הנדיר שבו אישה תצליח לסיים שבעה נקיים לפני שיחלפו שבועיים מלידת בת: היא תוכל לטבול מבלי להמתין שיחלפו ארבע עשר יום מהלידה, כמו שהכרחי במקרה שהאישה מוגדרת יולדת מבחינה הלכתית.  אין מניעה הלכתית לעשות זאת במקרה של ניתוח קיסרי, כיוון שאין זמן מינימום שהכרחי שיחלוף לפני שניתן יהיה לטבול.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.