• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  תרגול שיטת המודעות לפוריות (שמ”פ) מתוך מודעות הלכתית


  המידע בדף זה מיועד לנשים שרוצות לפעול לפי עקרונות שיטת המודעות לפוריות (שמ”פ), מתוך ערנות לשאלות הלכתיות שעשויות להתעורר.


  המידע בדף זה מיועד לנשים שרוצות לפעול לפי עקרונות שיטת המודעות לפוריות (שמ”פ), מתוך ערנות לשאלות הלכתיות שעשויות להתעורר. מידע כללי על השיטה כאמצעי מניעה תוכלי למצוא באתר שלנו כאן.

  להימנע מלהיאסר כשאין בכך הכרח הלכתי

  מבחינה הלכתית, דימום שנראה בשטף יאסור את האישה תמיד. מראות דמיים שאינם בשטף יאסרו רק בחלק מהמקרים.

  מראה דמי בצבע אוסר שמקורו ברחם, ואשר נראה על משהו שהיה בתוך הנרתיק, יאסור את האישה בלי קשר לגודלו או לזמן מציאתו, מכיוון שהוא יחשב מבחינה הלכתית כמראה שנראה ב’הרגשה‘.

  במקרים אחרים, שבהם המשטח שעליו נראה המראה הדמי לא היה בתוך הנרתיק, יחולו דיני כתמים והאישה תאסר רק בהצטרפות של כמה תנאים יחד.

  בהתאם, תהיה עדיפות לתרגול שיטת המודעות לפוריות בלי ליצור מצב שבו תראה הפרשה בצבע אוסר, שמקורה ברחם, על משהו שהיה בתוך הנרתיק.

  המלצות כלליות שיסייעו להימנע מלהיאסר כשאין בכך הכרח הלכתי ניתן למצוא בדף התנהלות לאור דיני כתמים.

  דימום שמקורו מחוץ לרחם, למשל בצידי הנרתיק, אינו אוסר. במקרה של מראה דמי שיש סיבה להניח שמקורו של הדימום בפציעה, ניתן להיבדק על ידי רופאה או בודקת טהרה. במידה ואכן נצפה מקור אפשרי לדימום מחוץ לרחם הוא יוגדר ‘דם מכה‘ ולא ישפיע על המעמד ההלכתי של האישה.

  בדיקת הפרשות:​

  מומלץ להשתמש בתחתונים בצבע שאינו לבן, כיוון שמראה שנראה עליהם לא יאסור על פי דיני כתמים.
  כתם שיראה על תחתונית חד פעמית לא יאסור אישה בתקופה שהיא טהורה. להרחבה קראי כאן.
  מראה דמי על נייר טואלט יאסור רק אם האישה אשכנזיה וגם בטוחה שחלפו פחות מ15 שניות מסופו של זרם השתן ועד לקינוח. אם שני התנאים הללו לא יתקיימו, האישה לא תאסר. בהתאם, מומלץ לנשים אשכנזיות להקפיד להמתין עד שיחלפו 15 שניות בטרם קינוח.

  במקרה של בדיקת הפרשות באופן פנימי, על ידי יניקת ההפרשה מצואר הרחם עם שתי אצבעות, כל מראה בצבע אוסר שיראה על האצבעות שהיו בנרתיק יאסור את האישה.
  ניתן לבחון את ההפרשה עם חושים אחרים באמצעות מגע, ריח וכד', ולשטוף את הידיים בלי להסתכל עליהם.
  במקרה שהאישה בוחרת להסתכל על האצבעות, לא ניתן להתעלם ממראה דמי שיראה עליהן. אם המראה על האצבעות הוא בצבע אוסר ומקורו ברחם, האישה תהיה אסורה, אפילו אם מדובר בכמות קטנה מאד.

  בדיקת מיקום צואר הרחם:

  כמו במקרה של בדיקת הפרשות פנימית, כל מראה בצבע אוסר שיראה על האצבעות שהיו בנרתיק יאסור את האישה.

  כדי להימנע מלהיאסר ניתן לשטוף את הידיים אחרי בדיקת מיקום צוואר הרחם בלי להסתכל על האצבעות שהיו בתוך הנרתיק.

  במקרה שהאישה בוחרת להסתכל על האצבעות, לא ניתן להתעלם ממראה דמי שיראה עליהן. אם המראה על האצבעות הוא בצבע אוסר ומקורו ברחם, האישה תהיה אסורה, אפילו אם מדובר בכמות קטנה מאד.

  טבילה וקיום יחסים

  לעיתים קרובות מועד הטבילה יחול בזמנים ששיטת המודעות לפוריות (שמ”פ) תזהה כימים שמוטב שאישה שרוצה למנוע הריון לא תקיים  בהם יחסים.
  למרות הערך ההלכתי של קיום יחסים בליל טבילה כשבני הזוג מעוניינים בכך, במקרה שהם מחליטים יחד להימנע מקיום יחסים, אין בכך איסור. אין מניעה לטבול במועד ולהיות מותרים הלכתית גם במידה ולא מתכוונים לקיים יחסים.
  במקרה של פערים בין בני הזוג בנושא זה, כמו בכל אתגר זוגי אחר, מומלץ לקבל הדרכה מגורמים מקצועיים שיוכלו לסייע במציאת פיתרון אופטימלי.

  בדף המידע אמצעים חוסמים תוכלי למצוא מידע הלכתי ומעשי על הסוגים השונים של אמצעי מניעה חד פעמיים ורב פעמיים לשימוש נרתיקי, מעמדם ההלכתי וההשלכות ההלכתיות שלה


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  תפריט נגישות