• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

אתגרי פוריות


כ-20% מהזוגות סובלים בשלב זה או אחר של חייהם מקשיים בכניסה להריון. לשמחתנו, נעשו בשנים האחרונות התקדמויות רבות בתחום הטיפול בתופעות של אי-פריון.


רוב הזוגות המנסים להרות לא יצליחו בכך באופן מיידי.

ישנם סיכויים של כ-20% להיכנס להריון בחודש הראשון לנסיונות להרות. בכל אחד מהחודשים הבאים, יווצר הריון אצל עוד כ-20% מהזוגות הנותרים, כך שבסופם של שישה חודשים ישנם סיכויים של כ-85% להרות.
נתונים אלה מבוססים על מחקרים שנערכו בציבור הכללי, שהוא ברובו בעל נסיון מיני (בשל מניעת הריון קודמת או בשל קיום יחסים לפני הנישואין). כאשר מדובר בזוג צעיר וחסר נסיון מיני, ישנו הגיון בהמתנה של מספר חודשים נוספים לפני תחילת בדיקות וטיפול. 

קשיי פריון עשויים להופיע הן אצל זוגות שטרם הביאו ילדים לעולם והן אצל זוגות שכבר הביאו לעולם ילד אחד או יותר, אך בשלב הנוכחי אינם מצליחים להשיג הריון למרות הנסיונות להרות (מצב המכונה "עקרות משנית").

במידה ואין חשש לבעיות ספציפיות, רופא יפתח בבדיקות, בדרך כלל, רק כאשר זוג לא הצליח להשיג הריון במשך שנה של נסיונות, או במשך שישה חודשים אם האישה מעל גיל 35.

כ-20% מהזוגות סובלים בשלב זה או אחר של חייהם מקשיים בכניסה להריון. לשמחתנו, נעשו בשנים האחרונות התקדמויות רבות בתחום הטיפול בתופעות של אי-פריון.

טיפול רפואי לצורך כניסה להריון מותר על פי ההלכה,  עם זאת חשוב לדעת כי לתהליכי הבדיקות לזיהוי ואבחון קשיי פוריות ישנן השלכות הלכתיות, שדורשות התייעצות הלכתית לאורך התהליך. 


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.