• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

הנקה כאמצעי מניעה


בתקופה של הנקה בלעדית סיכוייה של האישה להרות הם באופן טבעי נמוכים.

יש לבחון האם כל התנאים שמגדירים מצב זה מתקיימים אצל האישה:

1. האישה מצויה תוך 6 חודשים מהלידה

2. האישה מיניקה באופן בלעדי על פי דרישה:

 מבלי לתת תוספות אחרות כלל (כולל חלב שאוב),

אין אף פעם הפסקה של יותר מ-6 שעות בין הנקה להנקה.

3. לא היה לה דימום (וגם לא הכתמות) מאז שעברו חודשיים מהלידה.

אצל אישה שכל התנאים הללו מתקיימים אצלה, הסיכוי להריון עומד על אחוזים בודדים בלבד. במצב כזה הזוג עשוי לבחור לקיים יחסים ללא אמצעי מניעה נוסף, אף שאינו מעוניין בהריון, ולהניח כי האישה אינה פורייה. זוגות אחרים יבחרו להשתמש באמצעי מניעה חוסם בעל אחוז יעילות נמוך יחסית, מתוך הנחה שהסיכוי להרות נמוך מאד. אם אחד מהתנאים מפסיק להיות נכון, על האישה והזוג לשקול מחדש כיצד ירצו לפעול.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.