• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

הנקה וההגדרה ההלכתית “מינקת”


בשל יתרונותיה של ההנקה, אירגוני הבריאות ממליצים על הנקה כצורה הטובה ביותר להזנת היילוד. אישה בשנתיים לאחר הלידה נחשבת “מינקת” מבחינה הלכתית.


הנקה מומלצת על ידי אירגוני הבריאות המרכזיים כצורה הטובה ביותר להזנת היילוד. יש להנקה יתרונות בריאותיים מרובים עבור האם והתינוק. בשל היותה טובה לבריאות, ההנקה מומלצת הלכתית. הנקה עשוייה לדחות את חזרת המחזור החודשי לאחר הלידה ויש בה במידת מה אפקט של מניעת הריון.

אמנם משמעותו המילולית של המונח “מינקת” היא אישה מניקה, אך בהקשר של דיני וסתות המונח ההלכתי “מינקת” (שהוא אחד מהקטגוריות ההלכתיות של נשים מסולקות דמים) מתייחס בדרך כלל לכל אישה במהלך השנתיים שלאחר הלידה, בלי קשר לאופן הזנת תינוקה. בהתאם הוא אינו כולל נשים לאחר תקופת זמן זו, אף אלו שמניקות תקופה ארוכה משנתיים.
בהקשר של הלכות צומות יש מחלוקת ביחס לשאלת ההגדרה של מינקת שאינה חייבת לצום אלא בתשעה באב וביום כיפור – האם מדובר בפרק הזמן שחלף מהלידה או בהנקה בפועל, והפסיקה שונה בעדות שונות.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.