• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

הנקה וההגדרה ההלכתית “מינקת”


בשל יתרונותיה של ההנקה, אירגוני הבריאות ממליצים על הנקה כצורה הטובה ביותר להזנת היילוד. אישה בשנתיים לאחר הלידה נחשבת “מינקת” מבחינה הלכתית.


הנקה מומלצת על ידי אירגוני הבריאות המרכזיים כצורה הטובה ביותר להזנת היילוד. יש להנקה יתרונות בריאותיים מרובים עבור האם והתינוק. בשל היותה טובה לבריאות, ההנקה מומלצת הלכתית. הנקה עשוייה לדחות את חזרת המחזור החודשי לאחר הלידה ויש בה במידת מה אפקט של מניעת הריון.

אמנם משמעותו המילולית של המונח “מינקת” היא אישה מניקה, אך בהקשר של דיני וסתות המונח ההלכתי “מינקת” (שהוא אחד מהקטגוריות ההלכתיות של נשים מסולקות דמים) מתייחס בדרך כלל לכל אישה במהלך השנתיים שלאחר הלידה, בלי קשר לאופן הזנת תינוקה. בהתאם הוא אינו כולל נשים לאחר תקופת זמן זו, אף אלו שמניקות תקופה ארוכה משנתיים.
בהקשר של הלכות צומות יש מחלוקת ביחס לשאלת ההגדרה של מינקת שאינה חייבת לצום אלא בתשעה באב וביום כיפור – האם מדובר בפרק הזמן שחלף מהלידה או בהנקה בפועל, והפסיקה שונה בעדות שונות.


המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע”י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע”י רופאת נשים.
תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק.
מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.