• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  מה באתר


  אתר “הלכה ובריאות האישה” נוצר במטרה לחזק את שמירת הלכות טהרת המשפחה. באתר דפי מידע בנושאים ההלכתיים השונים הנוגעים לטהרת המשפחה, ובנושאים רפואיים נלווים. כמו כן באתר פועלת מערכת “שאלי את היועצת” באמצעותה ניתן לשלוח שאלות הלכתיות ולקבל מענה בכתב מיועצת הלכה תוך שלושה ימי חול. במקרים שנדרשת תשובה דחופה ניתן לפנות לקו הפתוח ע”ש גולדה קושיצקי.


  אתר "הלכה ובריאות האישה" נוצר במטרה לחזק את שמירת הלכות טהרת המשפחה. 
  המידע ההלכתי והרפואי שבאתר נועד לסייע בקיום ההלכה, ולהקל על זוגות המבקשים לחיות בשמחה ובקדושה לאור התורה.

  האתר הוקם במסגרת מרכז גולדה קושיצקי המרכז את פעילות יועצות ההלכה ברחבי הארץ.

  האתר נבנה ומופעל על ידי יועצות הלכה, בוגרות קרן אריאל בנשמת, שנבחנו באופן אישי על ידי רבנים פוסקי הלכה בתום שנתיים אינטנסיביות של לימודי הלכות נידה, ולימודים משלימים בנושאים רפואיים.

  הרב יעקב ורהפטיג והרב יהודה הנקין מעניקים לאתר גיבוי הלכתי צמוד.

  מנהלת האתר היא יועצת ההלכה תרצה קלמן. ניתן ליצור קשר בנושאים הנוגעים לפעילות האתר וניהולו כאן.

  האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה: יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר.

  דפי מידע

  באתר דפי מידע בנושאים ההלכתיים השונים הנוגעים לטהרת המשפחה, ובנושאים רפואיים נלווים.
  דפי המידע מסווגים על פי נושאים. ניתן להיכנס לאשכולות דפי המידע מתפריט הנושאים שנמצא בראש האתר. בצידו השמאלי של כל דף מידע ישנה אפשרות לעבור לדפים נוספים העוסקים בנושאים קרובים. 
  בחלק מדפי המידע מופיע כפתור "מקורות" בתחתית הדף. לחיצה על כפתור זה תוביל לרשימת מראי מקומות שיאפשרו לרוצים בכך להעמיק בהלכה ממקורותיה.

  שאלות ותשובות

  באתר פועלת מערכת "שאלי את היועצת" באמצעותה ניתן לשלוח שאלות הלכתיות ולקבל מענה בכתב מיועצת הלכה תוך שלושה ימי חול. במקרים שנדרשת תשובה דחופה ניתן לפנות לקו הפתוח ע"ש גולדה קושיצקי. 
  מתוך כל דף מידע ניתן לגשת לשאלות ותשובות הנוגעות לאותו נושא. התשובות המתפרסמות באתר ניתנו על סמך הפרטים שצויינו בשאלה. בעיון בשאלות שהתפרסמו יש להיזהר שלא להקיש ממקרה אחד לאחר, כיוון שלעיתים גם שינוי קל בפרטי השאלה יכול לשנות את פסק ההלכה.
  פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  תפריט נגישות