• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  אינטימיות זוגית


  קיום יחסים הוא חלק משמעותי מהנישואים. כל אחד מבני הזוג מביא איתו לקיום היחסים את עולמו שלו על כל מורכבויותיו. החיבור הפיזי בין העולמות שהם בני הזוג הוא שיאה של הקירבה ביניהם ויחד עם זאת עשוי להיות מוקד למורכבויות והתלבטויות, של בני הזוג יחד או של אחד מהם כשלעצמו.

  הדרכה ההלכתית הנוגעת למיניות היא בעלת רבדים שונים. כל דבר שנעשה בין בני הזוג כשהם מותרים, רצוי מבחינת שניהם, ואינו כולל הוצאת זרע של האיש מחוץ לנרתיק של האישה, אינו אסור ממש מבחינה הלכתית, אך ישנם דברים שבני זוג שרוצים להוסיף קדושה ביניהם יבחרו להימנע מלעשות. ישנן קבוצות וקהילות שהנהיגו באופן נרחב הקפדה על גדרי פרישות שמעבר להלכה. בנוסף לדברים שמותרים באופן מוחלט ולמעט דברים שאסורים באופן מוחלט, ישנם דברים רבים שבדיונים הלכתיים וקבליים לאורך הדורות ההתייחסות אליהם היא התייחסות שלילית למרות שאין איסור מוחלט עליהם. חשוב להדגיש שכל מה שמתרחש בין בני הזוג בזמן קיום יחסים צריך להיות לרצון שניהם. מה שאינו רצוי מבחינת שני בני הזוג אסור.
  “קדש עצמך במותר לך” היא מימרת חז”ל על הציווי “קדושים תהיו” (ויקרא י”ט, א‘) שמשמעותה שעל האדם לקדש את עצמו ולהפריש את עצמו גם מדברים שאינם אסורים. הרמב”ן על התורה בפירושו על פסוק זה מרחיב בעניין רעיון זה ומחדש את הביטוי “נבל ברשות התורה”- אדם יכול לבלות את כל יומו באכילה למשל, מבלי שעבר על אף איסור: האוכל היה כשר, הוא ברך ברכת המזון וכו‘. אולם אדם כזה עובר על הציווי להיות קדוש. יש מקום בחיים הדתיים לשאיפה להוסיף קדושה מעבר למה שמתחייב מן הדין. מדובר באיזון דק, שכן לעיתים ניתן בנסיון להוסיף קדושה לפגוע בבריאות למשל – אם אדם יחליט לצום כהתקדשות, או לפגוע בבן הזוג אם מדובר בהקשר המיני, וזה דבר שבהחלט אינו רצוי מבחינה דתית. היהדות דוגלת בקדושה בתוך עולם החומר ולא בהתנתקות ממנו. האידיאל היהודי הוא של אנשי משפחה שמקיימים יחסים באופן שגרתי, ולא – כמו למשל אצל הנוצרים- של סגפנים מתבודדים וכו‘.

  בנוסף, יש איסור הלכתי “בל תשקצו”, המבוסס על הפסוק “לא תשקצו את נפשותיכם” (ויקרא י”א, כ”ג). איסור זה מורה לאדם להימנע מדברים שמעוררים גועל. תחת איסור זה נכנסים דברים שונים, כגון אכילת מאכלים מעוררי גועל, או איסור על התאפקות כשאדם נזקק להיפנות לשירותים. ישנה שונות גדולה מאד בין אנשים שונים בכל מה שקשור להנאה מינית. ישנם דברים שדוחים אנשים מסויימים (ויהיו אסורים עבורם הלכתית מדין ‘בל תשקצו‘) ועבור אחרים אותו מעשה עצמו יעורר שמחה ויהווה תענוג. המטרה אם כן צריכה להיות למצוא את ההדרכה המתאימה לזוג מסויים- לאיש מסויים ולאישה מסויימת, ולא לחפש הסברים למה שטוב לאחרים אך תמוה בעיני בני הזוג.

  ההקפדה על הימנעות מנישוק והסתכלות ב”אותו מקום” מתייחסת אך ורק לנישוק פתח הנרתיק ממש והבטה בו. הבסיס להקפדה זו כפי שנפסק בשולחן ערוך, הוא איסור “לא תשקצו” (שו”ע או”ח ר”מ). כיוון שאיסור זה תלוי בהגדרה של מעשה כשיקוץ, שעשוי להשתנות בזמנים ומקומות שונים, וכיוון שהרמ”א פסק שהזוג יכול לקיים יחסים בדרך הרצויה להם, פוסק הרב יהודה הנקין שגם נישוק כזה יהיה מותר כשהוא לרצון שני בני הזוג. גם הגדרת האיסור ההלכתי על קיום יחסים שלא בתנוחה הרגילה כנובע מדין זה הופכת את התחושה הסובייקטיבית של האדם ביחס לקיום היחסים באופן המדובר למשמעותית מאד בקביעת ההתייחסות ההלכתית לעניין.

  בהתאם לעקרונות אלו, אם לשני בני הזוג נוח עם קיום יחסים שלא בתנוחה אחת בלבד וכד‘ והם מרגישים שיש בכך כדי לענות על צורך של האישה ושלהם כזוג, כל עוד הם מותרים ועושים זאת בצניעות אין בכך איסור. אם בשלב כלשהו ירגישו אחרת, יתאימו את עצמם לשלב החדש.

  חיי אישות הם שפה שלוקח זמן ללמוד. זוגות רבים עלולים להיתקל בקשיים כאלו ואחרים סביב נושא זה בפרט בתקופה הראשונה לנישואיהם. יחד עם זאת חשוב מאוד לדעת שלא כדאי למשוך קושי לאורך זמן וב”ה ישנם כיום אפשרויות רבות לעזרה ולטיפול בתחום זה. חשוב להדגיש כי פעמים רבות מדובר בקושי נקודתי שבעזרת טיפול טוב ונכון יכול למצוא את פתרונות בנקל. לעומת זאת עיכוב בפניה לטיפול מסיבות שונות עלול לגרום להחמרת הבעיה.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  תפריט נגישות