• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

מדין דאורייתא לימינו


לצערנו נשמעות בשנים האחרונות קריאות להפסיק לשמור הלכות טהרת המשפחה באופן ההלכתי, אפילו בקרב הציבור הדתי. רבות מהקריאות להפסיק לקיים את ההלכה המקובלת מתבססות על ספרו של רופא הנשים דר' רוזנק "להחזיר טהרה ליושנה".

 בתשובה ארוכה שהתפרסמה באתר לפני כמה שנים, הסבירה יועצת ההלכה תרצה קלמן מנהלת האתר, מהם הכשלים המרכזיים בדבריו מדוע אין אפשרות הלכתית לבטל את שמירת שבעה נקיים, ומדוע מי שתעשה מה שמכונה "נידה דאוריתא" תכשל באיסורי דאוריתא בסבירות גבוהה.

גירסה מקוונת של התשובה נמצא באתר http://www.yoatzot.org/hebrew/questions-and-answers/answer.asp?id=4957
בקובץ המצורף נמצאת השאלה והתשובה בגירסה נוחה לשמירה והדפסה. 

על הכשלים בספרו של ד'ר רוזנק 'להחזיר טהרה ליושנה'


המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.