• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

הרגשה


אישה שראתה דם בצבע אוסר, שמקורו ברחם, והוא לווה ב'הרגשה' תיאסר תמיד מדאורייתא. יש רק שלוש תחושות ספציפיות שנחשבות להרגשה הלכתית. בנוסף יש מספר מצבים שבהם יש הנחה הלכתית שתיתכן הרגשה וההתייחסות אל מראה דמי שנראה בצמוד אליהם תהיה כאל איסור דאוריתא.

דף מידע על הרגשה

שאלות ותשובות קשורות לנושא מתוך האתר

הפרשות על האצבע בשיטת המודעות לפוריות

מהי הרגשה?

האם זאת הרגשה הלכתית?


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.