• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של הרב יהודה הרצל הנקין ז”ל


ניצחו האראלים את המצוקים ונשבה ארון הא-לוקים
ברוך דיין האמת
יועצות ההלכה של נשמת כואבות ואבלות עם פטירתו של מורנו ורבנו הרב יהודה הרצל הנקין, שליווה את לימודנו, הסמכתנו ועבודתנו בשטח.
הלוויה תיערך היום בשעה 12:30 בהר במנוחות בחוג המשפחה עקב הנחיות הקורונה.
השתתפות בלוויה תתאפשר באמצעות שידור שיועבר ב-ZOOM.

המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.